Läs artikeln

Modern filantropi: Nya vägar att finansiera välfärden

Kan entreprenörer som även ägnar sig åt filantropi bidra till att avlasta den offentliga välfärden? Det var en av huvudfrågorna vid årets ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC och UBS: Filantropi ökar starkt bland entreprenörer

PwC följer varje år tillsammans med Union Bank of Switzerland (UBS) upp trender bland entreprenörer som lyckats väl i sina företag. Inför ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vad kan ägarformen private equity tillföra generationsskiftesföretag?

Små och medelstora företag är viktiga för Sverige. Det finns flera goda exempel på företag som genom innovation och ny teknik snabbt skapat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Investera dig genom generationsskiftet

Vilken roll kan ägarformen private equity ”riskkapitalet” spela vid ett generations- eller ägarskifte? Allt färre familjeföretag överlåts ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Samarbete viktigt för att lyckas med socialt entreprenörskap

Soledad Piñero Misa, vd och grundare till företaget Retoy delar här med sig av sina intryck från vårt seminarium om socialt entreprenörskap ...

Läs artikeln
Läs artikeln

"Det bästa seminariet i Almedalen"

Susanne Wallin på företaget Snabbalys inspirerades av vårt seminarium om socialt entreprenörskap och av paneldeltagarnas engagemang och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Entreprenörsdag i Almedalen

Idag bjöd vi in till samtal om socialt entreprenörskap och filantropi med en namnkunnig panel bestående av bland andra Niklas Adalberth, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Socialt entreprenörskap och filantropi – modeller för att lösa samhällsutmaningar

Allt fler ägnar sig åt socialt entreprenörskap, att lösa gemensamma samhällsproblem med en affärsidé. Intresset bland framgångsrika ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Socialt entreprenörskap och filantropi

Som rådgivare ser vi bland entreprenörer en tydlig trend vad gäller intresset för socialt entreprenörskap och filantropi. Med socialt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Banklån med fåmansföretagsaktier som pant

En företagare har lånat medel från en bank. Som säkerhet för lånet har företagaren lämnat privatägda aktier i ett fåmansföretag. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Obligatorisk registrering av ägare till juridiska personer – nytt lagförslag

Penningtvättsutredningen lämnade nyligen sitt slutbetänkande "Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism” (SOU ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt – en del av företags CSR-arbete?

Skatt är ännu inte fullt ut en CSR-fråga som beaktas på samma sätt som till exempel hållbarhet. Detta vara panelen enig om på seminariet om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Överlåtelse av fastighet till aktiebolag ansågs som gåva

Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot en ersättning som understiger taxeringsvärdet har vid inkomstbeskattningen behandlats som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skapa trygghet med en skattestrategi

Vad är en skattestrategi och varför är det viktigt för en entreprenör? Lyssna till Peter Hellqvist, ansvarig för PwC:s skatterådgivning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Banklån med fåmansföretagsaktier som pant – Skatteverket förlorar tre pilotmål

En företagare har lånat medel från en bank. Som säkerhet för lånet har företagaren lämnat privat ägda aktier i ett fåmansföretag. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utdelning från Cypernbolag – 25 eller 30 procent skatt?

Förvaltningsrätten går emot Skatteverket och anser att en svensk privatperson som har tagit upp en utdelning från ett cypriotiskt bolag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Planera i tid och var förberedd inför ditt ägarskifte

Frågorna blir snabbt många när ett ägar- eller generationsskifte närmar sig: Vilka skatteeffekter kan uppstå? Vilka civilrättsliga frågor ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Glädje, regelverk och tillväxt – en sammanfattning av entreprenörsdagen

Tänk långsiktigt, ha tålamod och brinn för din idé – det var några av de lärdomar som Emma Wiklund delade med sig av på entreprenörsdagen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vad händer med fåmansföretagsreglerna?

Fåmansföretagsreglerna (”3:12”) har sedan dess införande förändrats ett stort antal gånger. Det pågår för närvarande ett antal olika ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny ESO-rapport med förslag till skärpningar av 3:12-reglerna

Idag hölls ett seminarium i Rosenbad rubricerat Skatteregler för mer företagande och fler jobb. På seminariet presenterades en ny ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fåmansföretagare – dags att se över årets uttag av lön!

Fåmansföretagare har möjlighet att lyfta lågbeskattad utdelning från fåmansföretaget baserat på de utbetalda lönerna i företaget. ...

Läs artikeln
Dela