Läs artikeln

Den dolda pensionsskulden kan påverka framtida kommunalskatt

232 miljarder - så mycket uppgår den samlade pensionsskulden till i Sveriges kommuner enligt en nyligen presenterad rapport från Skandia. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Partiernas skattepositioner inför valet

Partiernas positioner i skattefrågor inför valet har nu blivit tydliga. I Dagens industris partiledarutfrågning i förra veckan kring ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skattevåren och önskar en trevlig sommar!

Vi har haft en händelserik vår där Skatteverkets förslag om en ny ”exitskatt” och valet 2018 varit de frågor som diskuterats flitigast. Här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avdrag för klimatkompensation

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen öppnat upp för en grönare värld och beviljat avdrag för klimatkompensation förutsatt att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD:s utkast gällande prissättning av finansiella transaktioner

Drygt ett år försenat har OECD släppt sitt första utkast om vägledning för prissättning av finansiella transaktioner. Kortfattat innebär ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tydlighet kring behovet av en skattereform

Skattesystemet styrs inte längre av principerna likformighet och rättvisa. Jobbskatteavdraget, livsmedelsmomsen, kapitalbeskattningen och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Intressant skattedebatt med konkret löfte om förbättringar

Seminariet om skattefrågor inför valet kom att handla mycket om 3:12 och förutsättningarna för en ny skattereform. Lyssna till Tobias ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Superskattetisdag i Almedalen

Vi har under åren etablerat tisdag förmiddag som vår skattedag i Almedalen. Tidigare år har vi haft två framtidsinriktade seminarier, ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Få tydliga besked från Miljöpartiet i skattefrågor inför valet

Miljöpartiet styrs av en grundläggande princip inom beskattningen, grön skatteväxling. Med det menar partiet kort att höja skatter på olika ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kristdemokraterna till val på sänkt skatt för pensionärer

I 2010 års val tog Kristdemokraterna strid för äldre med låga inkomster som drabbades av hög fastighetsskatt när grannar sålde dyrt. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Liberalerna vill sänka marginalskatten

Liberalerna går till val på sänkt marginalskatt, slopad värnskatt och en ny skattereform. Det är partiets huvudfrågor inför valet. Med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sverigedemokraterna åter en vågmästare i skattefrågor?

Sverigedemokraterna är även i årets val jokern i leken. Nu än starkare än tidigare och med en sannolik vågmästarroll. Men vad vill partiet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pensionsrådgivning som finansieras av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas

Den 16 april kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som gjorde klart att individuell pensionsrådgivning om tjänstepension som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Osäkert rättsläge för bostadsrättsföreningars beskattningsstatus

Bostadsrättsföreningar beskattas antingen som privatbostadsföretag eller oäkta bostadsföretag. Skillnaden består i att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

SNS summerar nya företagsbeskattningen

Förra veckan höll Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) ett seminarium om den nya företagsbeskattning som träder i kraft 1 januari ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fastighetstaxeringen 2019 – så förbereder du dig!

I höst startar den allmänna fastighetstaxeringen 2019. Det innebär att alla hyreshus, industrifastigheter och elproduktionsenheter ska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ska ett bolags verksamhet bedömas separat eller som en helhet?

Ett bolags internprissättning justerades efter att Skatteverket bedömt att nyförsäljningen och serviceverksamheten inte kunde bedömas som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Moderaterna – fortsatt sänkta skatter om man vinner valet!

Moderaterna har tillsammans med Centerpartiet fortsatt att profilera sig i skattefrågorna efter förra valet då man hamnade i opposition. I ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förhandsbesked om hur ett livbolags verksamhet avseende mottagen återförsäkring ska beskattas

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att ett livförsäkringsföretags verksamhet avseende mottagen återförsäkring inte ska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Proposition om nya skatteregler för företagssektorn

Den 3 maj överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med sitt förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Propositionens ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Socialdemokraterna ser gärna en blocköverskridande skattereform efter valet

Socialdemokraterna har en förhållandevis sparsmakad skatteagenda inför årets val. Detta av förklarliga skäl. Partiet sitter i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Centerpartiet har fortsatt fokus på småföretagare

I årets valrörelse kommer inte Alliansen att gå fram med någon sammanhållen agenda över vad partierna vill göra tillsammans om de bildar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vårpropositionen – en fördjupad skatteanalys

Regeringens vårproposition innehöll inga skatteförslag. Däremot innehåller den ett digert underlag som kan hjälpa till för att förstå i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vänsterpartiet ser utrymme för höjda skatter

I en serie inlägg på Tax matters kommer vi att försöka redogöra för riksdagspartiernas inställning i olika skattefrågor med tyngdpunkt på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Status quo i årets vårproposition

Några skatteändringar för företag och ägare föreslås inte i den ekonomiska vårproposition som regeringen lägger inför valet. Inte heller ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips inför årets inkomstdeklaration

Företag med kalenderår som räkenskapsår ska lämna in sin inkomstdeklaration för 2017 senast den 2 juli (1 augusti vid elektronisk ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Informationsskyldighet för skatterådgivare – snarare än du tror!

Införandet av en informationsskyldighet för skatterådgivare har länge varit på tapeten och finns redan i flera länder, som Storbritannien ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragen – vad betyder regeringens förslag för fastighetssektorn?

Förra veckan överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet med förslag som ska motverka skatteplanering med ränteavdrag och bidra till en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om beskattning av säkerhetsreserv

Regeringen överlämnade i onsdags sitt förslag om nya skatteregler för företagssektorn till Lagrådet. Lagrådsremissen innehåller bland annat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning av den digitala ekonomin

För de som säljer varor och tjänster via internet till kunder i andra länder beskattas merparten av intäkterna idag i Sverige. Indirekt ...

Läs artikeln
Dela