<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Liberalerna vill sänka marginalskatten

pwc-bevakar-valet-social-2018 ‹ Tillbaka till artiklarna

Liberalerna går till val på sänkt marginalskatt, slopad värnskatt och en ny skattereform. Det är partiets huvudfrågor inför valet. Med detta kan partiet bli det parti inom Alliansen som tydligast tar ställning för sänkta skatter inför årets riksdagsval.

Följande skattefrågor som berör företag och dess ägare driver Liberalerna i årets val enligt valagendan på partiets hemsida:

 • Sänkt marginalskatt genom en höjning av brytpunkten för den statliga inkomstskatten från 37 500 kronor till 43 000 kronor. Dessa bör på sikt närma sig snittet inom OECD.
 • Jobbskatteavdraget på månadsinkomster över 50 000 kronor bör återställas.
 • Expertskatten bör bli mer konkurrenskraftig.
 • Slopad så kallad värnskatt, det vill säga den extra statliga inkomstskatt på fem procentenheter som tas ut på inkomster över viss nivå.
 • Bolagsskatten behöver sänkas ytterligare. Det är osäkert på om detta gäller även efter den sänkning som riksdagen väntas besluta om i juni.
 • Sverige bör införa ett system med ”patentbox” som ger forskningsintensiva företag lägre bolagsskatt.
 • Liberalerna kan tänka sig gemensamma skatter inom EU vad avser flyg och miljö.
 • Slopad arbetsgivaravgift på inträdesjobb för nyanlända.
 • Den särskilda löneskatt som utgör cirka en tredjedel av arbetsgivaravgiften bör slopas för äldre.
 • Personaloptioner måste göras attraktivare utan begränsningar i storleken på företag och vem som omfattas.
 • Sparande upp till 100 000 kronor bör vara skattefritt på investeringssparkonto.
 • RUT-avdrag för dem som fyllt 80 år ska höjas till 60 procent. Personer över 70 år ska kunna få ett hemavdrag.
 • Maxbeloppet för RUT-avdraget bör tredubblas och även omfatta fler tjänster.
 • En ny skattereform som sänker skatten på arbete. Finansiering ska ske genom höjda klimatskatter och en enhetlig moms.

Kommentar

Liberalerna är det parti som tydligast går till val på ett budskap om sänkt marginalskatt. Liberalernas Jan Björklund var också tidigt ute och kritiserade sin allianskollega Moderaterna när dessa i början av maj gjorde uttalanden som kunde tolkas som att de backade från tidigare löften om sänkt marginalskatt. Liberalerna synes vilja mer än sina allianskollegor i denna fråga. Liberalerna har en tydlig skatteagenda och markerar att man vill något, även på längre sikt än i årets val.

Notera även att Liberalerna uttryckligen går till val på behovet av en ny skattereform, en fråga som engagerar många och där förhoppningarna när det gäller utfall ofta skiljer sig åt. Även finansministern har ofta i olika sammanhang uttryckt önskemål om en ny reform liksom Centerpartiet. Vad tycker partierna egentligen? På det hoppas vi få svar under PwC:s skatteseminarium i Almedalen där vi frågar ut de ekonomisk-politiska talespersonerna i riksdagspartierna om skattefrågor i årets val som berör företag och ägare. Tiden är tisdagen den 3 juli klockan 09.00-11.00 på Hästgatan 9, några kvarter upp från Donners Plats.

Läs mer om vårt seminarium på PwC i Almedalen 2018.

Har du frågor om skatt?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar