<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vänsterpartiet ser utrymme för höjda skatter

pwc-bevakar-valet-social-2018 ‹ Tillbaka till artiklarna

Vänsterpartiet ser utrymme för höjda skatterI en serie inlägg på Tax matters kommer vi att försöka redogöra för riksdagspartiernas inställning i olika skattefrågor med tyngdpunkt på frågor som berör företag och företagare. Först ut i årets bevakning är Vänsterpartiet.

I partiets valplattform framgår följande vad avser skattefrågor som berör företag och dess ägare.

Allmänt

 • Partiet vill se ett högre skatteuttag, en höjning av skattetrycket.
 • Partiet vill öka skatterna för de allra rikaste och i någon mån sänka skatterna för de fattigaste, som man uttrycker det.
 • Partiet har även uttryckt ett positivt intresse för en översyn av hela skattesystemet.

Skatt på arbete

 • Partiet vill se en höjning av den statliga inkomstskatten på arbete, det vill säga höjd marginalskatt för höginkomsttagare.
 • Partiet öppnar för en sänkning av skatten på låga inkomster.

Skatt på kapital

 • Partiet vill höja skatten på kapitalinkomster. Partiet vill införa en ”miljonärsskatt” som man benämner den höjda beskattningen av olika kapitalinkomster.
 • Bland annat föreslås en återinförd förmögenhetsskatt på förmögenheter över 5 miljoner kronor. Vissa undantag och lättnader bör övervägas.
 • Arvs- och gåvoskatt bör återinföras.
 • Vidare vill man se en progressiv skatt på aktieutdelningar.
 • Partiet vill se en exitskatt. Skatteverkets förslag till exitskatt som var ute på remiss byggde enligt Vänsterpartiet på ”rimliga förslag.”

Bolagsskatt

 • Partiet är emot det förslag om sänkning av bolagsskattesatsen som nu ligger. Bolagsskatten ska inte ”kunna nollas bort.” Mindre aktiebolag ska i praktiken inte betala högre bolagsskatt än större företag.

Kommentar

Många av frågorna i Vänsterpartiets valplattform är inte nya men bör likafullt redovisas. Noterbart är att det ofta finns en form av ”moralisk underton” i partiets förslag. Denna ska inte underskattas. Många menar att partiet genom åren i varierande omfattning har påverkat socialdemokratiskt ledda regeringars skattepolitik, det återstår att se vilket inflytande över skattepolitiken som Vänsterpartiet får efter detta val. Detta särskilt när många efterfrågar en blocköverskridande skattereform.

En intressant punkt inför årets val är att Vänsterpartiet vill sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare. Detta ligger i linje med de jobbskatteavdrag som de tidigare alliansregeringarna införde och som behållits av nuvarande regering. Som vi kommer att se senare när det blir Moderaternas tur i denna serie så diskuterar de fortsatta skattesänkningar genom jobbskatteavdrag.

Här finns det kanske utrymme för en ny ohelig allians inom politiken?

Tisdagen den 3 juli kl 09.00-11.00 håller vi en utfrågning av partiernas ekonomisk-politiska talespersoner i Almedalen. Välkomna de som har vägarna förbi Hästgatan 9, några kvarter upp från Donners Plats!

Läs mer om vårt program på PwC Almedalen 2018

Har du frågor om skatt?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar