Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018 ‹ Tillbaka till artiklarna

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018Den 13 februari presenterade Skatteverket de branscher som man särskilt kommer att lägga fokus på under 2018. Avsikten med de extra kontrollerna är att minska risken för fel och fusk. Berörs du av Skatteverkets riktade granskningar?

Varje år väljer Skatteverket ut ett antal områden som kontrolleras extra noga. I år ökar Skatteverket sina insatser mot:

  • Granskning av personalliggare i nya branscher. Idag omfattar reglerna om personalliggare restaurang-, frisör-, tvätteri-, och byggverksamhet. Enligt regeringens förslag kommer dock kravet på personalliggare även gälla för fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, samt livsmedels- och tobaksgrossister från och med 1 juli 2018. Skatteverket planerar därför att påbörja granskning av dessa nya branscher under hösten 2018 för att kontrollera att lagstiftningen följs och att svartarbete inte förekommer.
    Samtidigt införs även krav på månadsvis rapportering av löner och skatter till Skatteverket (se tidigare Tax matters artikel). Enligt Skatteverket ger de nya reglerna möjligheter att mer effektivt motverka organiserat svartarbete och utnyttjande av systemet.
  • Internationell kontroll. Mot bakgrund av ett flertal läckor av uppgifter om skatteundandragande, bland annat Paradisläckan, fortsätter Skatteverket sin granskning av privatpersoner och företag kopplat till internationella förhållanden. De nu pågående utredningarna är framförallt riktade mot stora företags internationella skatteupplägg. Skatteverkets mål är att hitta det avsiktliga och avancerade skattefusket. Satsningen görs genom ett ökat myndighetssamarbete och samarbete med andra länder för att öka informationsutbyte och metodutveckling.
  • Digital ekonomi och internet. Skatteverket fortsätter att satsa på kontroll inom den digitala ekonomin för att motverka oredovisade inkomster. Kontrollen riktas framförallt mot handel med kryptovalutor, e-handel och spelvinster samt andra företeelser på de dolda delarna av internet.
  • Folkbokföringen. Skatteverket ökar kontroll inom folkbokföringen för att motverka fusk med bidrag och andra delar av välfärdssystemet. Enligt Skatteverket kommer kontrollen att förstärkas i ett tidigare skede för att från början undvika inregistrering av felaktiga uppgifter. Kontrollen riktas också mot bosättning, vilken är en viktig faktor för olika förmåner och rättigheter. Satsningar görs vidare på ett bättre system för att hitta fel genom bland annat ett bättre samarbete med andra myndigheter.
  • Grov ekonomisk brottslighet. I år satsar Skatteverket ännu mer resurser för att motverka den organiserade brottsligheten. Arbetet görs tillsammans med kontroller av svartarbete och av felaktiga folkbokföringsuppgifter. Skatteverket fortsätter vidare sitt arbete mot fakturabedrägerier, falska kontrolluppgifter och finansiering av annan grov brottslighet.

Kommentar

Skatteverket fortsätter granska tidigare områden. För såväl privatpersoner som företag kan Skatteverkets kontroller ske genom att man väljer ut ett antal inkomstdeklarationer där de kan ställa ytterligare frågor. Företag kan även granskas genom så kallade skatterevisioner där mer ingående granskning av företagets bokföring och underlag görs.

Kontrollen riktas även mot nya områden, såsom exempelvis kontroll av nya branscher som kan bli skyldiga att föra personalliggare. Kontrollen kan genomföras genom att Skatteverket besöker arbetsplatser hos berörda företag för att se om den personal som är verksam återspeglas i personalliggaren. Skatteverkets satsningar mot folkbokföringen kan vidare innebära skärpt kontroll av pass, anställningsintyg och annan dokumentation vid registrering.

Vi kan hjälpa dig att minska risken för fel i din privata deklaration eller i verksamheten. Kontakta oss gärna om du har funderingar kring exempelvis personalliggare, de nya reglerna om arbetsgivardeklarationer på individnivå eller hur du ska deklarera inkomster från den digitala världen. Blir du som företagare föremål för en skatterevision – kontakta oss så tidigt som möjligt så har vi större möjlighet att hjälpa dig.

Har du frågor om skatt?

Julia Jonsson

Julia Jonsson

Julia Jonsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Julia arbetar primärt med moms och bolagsbeskattning vid internationella förhållanden.
010-213 27 75
Julia Jonsson works at PwC's office in Jönköping with VAT and corporate taxation in an international context.
+46 10-213 27 75

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Fortsatt hemarbete efter lättade restriktioner - vilka blir skattekonsekvenserna?

I kölvattnet av coronapandemin har arbetssituationen förändrats för många kontorsanställda. Efter att helt ha arbetat hemifrån under en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln