<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Några kompletterande budgetkommentarer från finansministern

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngDet var inte mycket för företagen i regeringens höstbudget. Detta trots den sedan länge kända krisen i Ericsson och en annalkande utflyttning av forskning och utveckling från Sverige. På ett seminarium häromdagen på SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, gav finansminister Magdalena Andersson några kommentarer som visar hur hon ser på några skattefrågor.

Bland de utmaningar hon ser framöver nämnde hon för stora klyftor i samhället. Några närmare förslag nämndes inte, mer än att regeringen fortsätter att höja marginalskatten på arbete även för 2018 vilket kan inordnas under den rubriken. Men utmaningen i sig andades andra åtgärder.

När det gäller konkreta åtgärder i budgeten så är det flera förändringar som föreslås för att motverka skattefusk och skatteflykt, som hon uttryckte det. Några exempel:

  • Förslaget att arbetsgivare ska lämna månadsvisa individuella kontrolluppgifter beräknas i förlängningen öka skatteintäkterna med 2 miljarder. Mot den bakgrunden är den ökade administrativa börda som detta medför för företagen värt det, enligt hennes uppfattning.
  • Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten får ökade anslag från 2017 och under flera år framöver.
  • Magdalena Andersson nämnde även i det sammanhanget BEPS-arbetet (Base Erosion and Profit Shifting). Under de åtta år som hon varit borta från politiken har det hänt ”otroligt mycket”, nämnde hon. Det kan noteras att Svenskt Näringsliv beskrivit dessa regelförändringar som de största förändringarna inom svensk bolagsbeskattning på 50 år, se senaste numret av Skattenytt.

Kommentar

Det är alltid värdefullt att höra saker direkt från avsändaren. Intrycket är att denna budget är mycket momentan. Framtidsfrågorna för företagare och ägare saknas. I den mån företag alls nämns i budgeten så är det i de sammanhang jag nämner ovan. Den tiden och synen borde vi ha lämnat bakom oss.

Någon dag innan lyssnade jag även på Magdalena Anderssons nye statssekreterare Leif Jacobsson. Han hade inte samma fokus, även om rättvisefrågor inom beskattningen starkt engagerar honom.

Nästa hållpunkt inom företagsbeskattningen är att se vad som kommer från 3:12-utredningen den 1 november.

Har du frågor om skatt?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar