<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Internationella skattetrender som berör entreprenörsledda företag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orangeHårdare skattekonkurrens och möjligheter till lägre skatt på investeringar och vinster från forskning och utveckling är några trender som påverkar företag som verkar internationellt.

På den internationella skattekonferensen med IFA, International Fiscal Association, samlas årligen cirka 2 000 skatteintresserade från finansdepartement, skattemyndigheter, domstolar och rådgivare. Årets höjdpunkt för skattenördar således! För den som inte är fullt så detaljintresserad delar jag här med mig av några viktiga områden som diskuterades.

Skatteavdrag för forskning och utveckling

Nästan alla länder vill locka investeringar och kunskap till sig. De erbjuder därför förmånliga skatteregler av olika slag som sänker skatten på vinsten eller minskar risken i en investering. Den svenska möjligheten till något lägre arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling ter sig förhållandevis blygsam i sammanhanget. Vissa länder erbjuder dessutom lägre bolagsskatt på vinster som kommer från olika immateriella rättigheter, så kallande patentboxar.

Även svenska mindre och medelstora företag bör inventera vilka olika incentives som finns när de etablerar sig internationellt. Större företag arbetar redan så.

Länder ser om sitt eget hus

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) är OECD:s omfattande arbete med förslag för att motverka aggressiv skatteplanering och säkerställa att beskattning av multinationella företag sker med utgångspunkt i var värde skapas. Förslagen presenteras ingående i tidigare artiklar på Tax matters.

I anslutning till BEPS inför allt fler länder regler av skatteflyktskaraktär. Vidare diskuterades vid konferensen olika åtgärder mot så kallade cash-box companies i olika länder. Dessa anses i vissa fall minska andra länders skattebas.

Sammanslagning av bolag i olika länder

I praktiken är det alltjämt svårt att fusionera bolag i olika länder trots internationella överenskommelser. I stället för att slå samman bolag kan det vara bättre att arbeta via dotterbolag. Förlustutjämningar mellan bolag i olika länder är generellt svårt. Vissa möjligheter finns att i Sverige utnyttja förluster utomlands.

Bolagsskattesatser

Färre länder planerar idag att sänka bolagsskatten, än för några år sedan. Storbritannien, Norge och Danmark har dock beslutade sänkningar av bolagsskatten framför sig. USA anses sitta fast i en rävsax med en mycket hög bolagsskatt som man generellt vill sänka, men nu har svårt att finna finansiering för. Under tiden finner internationella amerikanska bolag ständigt sätt att hålla nere sina betalningar av bolagsskatt, vilket löpande noteras även i media.

Investeringar i USA kräver särskild skatterådgivning.

Skattebetalares rättigheter

Parallellt med att regler mot skatteflykt skärps så förs en diskussion i länderna att även regler som värnar skattebetalares rättigheter behövs. I Sverige utreds nu till exempel reglerna om så kallat företrädaransvar. Många menar att dessa idag är för omfattande.

Kommentar

I takt med ökad digitalisering och snabbare kommunikationer krymper världen. Marknader blir mer globala. Svenska start-ups etablerar sig allt oftare utomlands eller säljs till internationella investerare. Vissa företag beskrivs redan från start som born globals. Även entreprenörer som enbart verkar på en svensk marknad möter ökad utländsk konkurrens.

De internationella skattetrenderna är därför viktiga för svenska entreprenörer. Och för svenska politiker. PwC följer trenderna och har kollegor över hela världen i ett globalt nätverk.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln