<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Konsekvenser av ändrad definition av fast driftställe

En kommande ändring av definitionen fast driftställe i dubbelbeskattningsavtal kan innebära att verksamhet som tidigare inte utgjort ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – Vinstdelningsmodeller med kinesiska bolag

Under internprissättningskonferensen i Paris den 14 mars 2016 diskuterade representanter från OECD, skattemyndigheter, näringslivet och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – OECD publicerar slutlig handlingsplan avseende ”Country-by-Country Reporting”

OECD publicerade nyligen inom ramen för BEPS-projektet reviderade riktlinjer för upprättandet av internprissättningsdokumentation. En av de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pris vid försäljning av varumärken inom koncernen ansågs inte marknadsmässigt

Vid försäljning av bolagets varumärken inom koncernen ansåg Skatteverket att priset var för lågt. Efter en skatterevision valde ...

Läs artikeln
Dela