Läs artikeln

BEPS - Föreslagna förändringar av armlängdsprincipen

De förändrade riktlinjerna utifrån innehållet i BEPS handlingsplan action 8-10 ger en fördjupad vägledning på en rad viktiga områden inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur påverkas multinationella koncerner av BEPS? Nytt webbseminarium

Torsdagen den 29 oktober klockan 16:00 bjuder PwC in till den andra delen av seminarieserien gällande OECD:s slutliga rapporter om BEPS - ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS - Påverkan på försäkringsbranschen

Måndagen den 5:e oktober släppte OECD sina slutgiltiga rapporter inom ramen för BEPS. En bransch som särskilt har granskats är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – OECD publicerar slutlig handlingsplan avseende ”Country-by-Country Reporting”

OECD publicerade nyligen inom ramen för BEPS-projektet reviderade riktlinjer för upprättandet av internprissättningsdokumentation. En av de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – OECD:s slutrapport kring internprissättning

OECD:s slutrapport om internprissättning (actions 8-10) innehåller betydande revideringar avseende behandlingen av risker och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD:s slutliga rekommendationer gällande BEPS

Igår, den 5 oktober, publicerade OECD sina slutliga rekommendationer gällande BEPS-projektet. G20-ländernas finansministrar kommer senare ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Webseminarium om slutrapporteringen av BEPS

Onsdagen den 7 oktober klockan 17:00 bjuder PwC in till webseminarium om OECD:s slutliga rapport om BEPS. På seminariet kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Inför slutrapporteringen av BEPS

Den 5 oktober förväntas OECD:s BEPS-projekt vara färdigställt. BEPS är beteckningen för ”Base Erosion and Profit Shifting” och är ett ...

Läs artikeln
Dela