<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BEPS – OECD publicerar slutlig handlingsplan avseende ”Country-by-Country Reporting”

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonOECD publicerade nyligen inom ramen för BEPS-projektet reviderade riktlinjer för upprättandet av internprissättningsdokumentation. En av de största förändringarna avser en ny rapporteringsskyldighet, så kallad Country-by-Country Reporting. Syftet är att ge skattemyndigheter en ökad förståelse för koncernens verksamhet samt insyn i huruvida beskattningsunderlaget återspeglar en skälig koppling till verksamheten.

Country-by-Country Reporting innebär ett krav på att varje multinationell koncern med en konsoliderad omsättning över 750 MEUR årligen ska fylla i en rapport som delges skattemyndigheter. Rapporteringen ska göras för alla länder där koncernen har legal hemvist för att ge skattemyndigheter en överblick över hur skattebördan är fördelad inom koncernen. Country-by-Country Reporting ska innehålla finansiell data avseende intäkter, vinster, erlagda skatter samt andra finansiella nyckeltal för mått på den ekonomiska aktiviteten inom koncernen. Vidare ska rapporteringen innehålla information om respektive legal enhets verksamhet.

OECD har publicerat ett implementeringspaket för rapporteringen. I implementeringspaketet ingår bland annat verktyg för att stater ska kunna hantera och utbyta rapporter på sådant sätt att sekretessen bevaras och informationen används korrekt. Vidare finns förslag till lokal lagstiftning för hur länder ska införa krav på inlämnande av Country-by-Country Reporting.

OECD rekommenderar att Country-by-Country ska införas för räkenskapsår som börjar på 1 januari 2016 eller senare. Länderna ska dock ges upp till ett år från räkenskapsårets avslutande för införandet av lokal lagstiftning avseende rapporteringsskyldigheten, innebärande att de första Country-by-Country rapporterna ska lämnas in 31 december 2017 (såvida inte koncernen tillämpar annat bokslutsdatum än sista december).

Kommentar

Utgångspunkten är att det är koncernens yttersta moderbolag som ska lämna in Country-by-Country Reporting till skattemyndigheter. Det finns dock särskilda fall där det yttersta moderbolaget enligt bland annat lokala regler eller internationella avtal inte behöver lämna in Country-by-Country Reporting. Vid sådana fall kan istället en annan enhet längre ned i koncernen bli rapporteringsskyldig. Det är därför viktigt att säkerställa vilken enhet inom koncernen som ska lämna in Country-by-Country Reporting.

Finansdepartementet arbetar för närvarande med att ta fram bestämmelser som anger förutsättningarna för Country-by-Country Reporting enligt svenska regler.

För koncerner som omfattas av rapporteringsskyldigheten är det därför redan nu viktigt att börja förbereda sig genom att se över sina rutiner och processer för att säkerställa att de interna affärssystemen kan producera den data som krävs.

PwC har utvecklat en tjänst för att hjälpa koncerner som omfattas av rapporteringsskyldigheten att ta fram och utvärdera relevant information som ska ingå i Country-by-Country Reporting.

Det är också viktigt för multinationella koncerner att se över hur nuvarande internprissättningsdokumentation kan anpassas till att täcka in den ytterligare information som krävs enligt de förändrade dokumentationsreglerna.

Dimitri Gankin och Viktoria Martincsek

Har du frågor om företagsbeskattning?

Dimitri Gankin

Dimitri Gankin

Dimitri Gankin arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättningsfrågor.

Kontakt: 010-212 48 18, dimitri.gankin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att börja se över governancemodellen vad gäller skattefrågor

Endast hälften av globala bolag arbetar idag aktivt med en skattestrategi. Detta trots att det kommer att ske stora regelförändringar på ...

Läs artikeln