<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Entreprenörsdag i Almedalen

‹ Tillbaka till artiklarna

Almedalen_rosor_hstgatan_9_2016.jpgIdag bjöd vi in till samtal om socialt entreprenörskap och filantropi med en namnkunnig panel bestående av bland andra Niklas Adalberth, medgrundare till Klarna och Madeleine Linins Mörner, Axfoundation och Nina Hoas, UBS. Företagande och entreprenörskap var även uppe för diskussion på andra seminarier. SVCA diskuterade bland annat om aktivt ägande och hos Svenskt Näringsliv presenterade Johan Fall rapporten ”Vad händer med entreprenörsskatten?”.

Sociala entreprenörer – de nya filantroperna

Allt fler ägnar sig åt socialt entreprenörskap, att lösa gemensamma samhällsproblem med en affärsidé. Intresset bland framgångsrika entreprenörer att bidra till positiv samhällsutveckling har ökat under senare år. Nina Hoas, filantropirådgivare på UBS berättade om den förändring som hon ser inom området. Filantroperna idag som engagerar sig i viktiga samhällsfrågor bidrar inte bara med kapital utan även med sitt engagemang, nätverk, erfarenhet och kunskap.

Madeleine Linins Mörner på Axfoundation tror på företagandet som förändringskraft och beskrev hur de hittar utvecklingsprojekt genom företag inom Axel Johnson koncernen och de utmaningar inom miljö, social hållbarhet och hållbarhet för barn & unga som de möter. De arbetar sedan efter en tydlig modell för att uppnå konkreta resultat.

Niklas Adalberth, Norrsken Foundation var tydlig med att de satsar på att endast rekrytera de bästa för att kunna lösa de största utmaningarna.

Panelen var enig om att drivkraften hos entreprenörerna är enorm och i samarbete med den ideella och den offentliga sektorn finns alla möjligheter att skapa en positiv förändring i samhället.

Se en kort film med Peter Hellqvist, PwC och Nina Hoas, UBS där de sammanfattar seminariet.

Aktivt ägande

SVCA anordnade seminariet "Ett långsiktigt värdeskapande med aktiva ägare" där även Hans Peter Larsson från PwC deltog i panelen.

Utgångspunkten för seminariet var riskkapitalbolag som är aktiva i sitt ägande och som leder sina företag till större och snabbare tillväxt. Hans Peter kommenterade att den ägarmodell som ofta tillämpas, där tidigare ägare har kvar ett visst ägande och dessutom fortsätter i verksamheten, ofta upplevs som positiv av båda parter. Flera paneldeltagare vittnade om att dessa positiva effekter även bekräftas av forskning och övriga studier.

Samtidigt gjordes reflektionen att en huvudsaklig del av det riskkapital som investeras kommer från utlandet. Det är i sig inte märkligt men om det beror på att svenska investerare inte fullt ut förstår den positiva effekten med det aktiva ägande som riskkapitalbolagen står för så har branschen onekligen en fortsatt stor pedagogisk utmaning, som kräver ytterligare arbete från såväl branschen som från politikerhåll.

Hans Peter kommenterade även att en genomtänkt sänkning av kapitalskatten, bolagsskatten och den statliga marginalskatten kan få en ytterligare positiv effekt på den fortsatta kapitalanskaffning som branschen kräver.

Entreprenörsskatten

"Vad händer med entreprenörsskatten" var rubriken på ett seminarium kring 3:12-reglerna som Svenskt Näringsliv höll inför 3:12-utredningens slutspurt i höst. Slutsatser som kan dras från seminariet berör alla PwC:s fåmansbolagskunder.

Några röster från ledande politiker i panelen sammanfattar väl vad som är att vänta.

Per Åsling, ordförande i skatteutskottet. "Jag vill sätta upp ett stort varningstecken för att utredningen kommer att ha fokus som ökar skattebördan för företagare".

Erik Ezelius, ledamot för socialdemokraterna i samma utskott förtydligade, "Det kommer att ske diskussioner över blockgränserna inom utskottet".

Åsling lovade sedan, på scen, att utskottet skulle kalla till en hearing för att lyssna på näringslivet innan beslut om nya regler beslutas av riksdagen.

Vid seminariet presenterade Svenskt Näringsliv en rapport som visade hur skatteintäkterna ökat med de senaste årens förbättringar av dessa regler. Utifrån detta föreslogs fyra förbättringar.

  1. Slopad fyraprocentsgräns.
  2. Löneunderlaget i alla indirekt ägda bolag oavsett ägarandel ska få räknas med vid gränsbeloppsberäkningen.
  3. Korta karenstiden för trädabolag.
  4. Förbättra regler för ränta vid inlåning och tillåt vinstandelslån i fåmansföretag.

Sammantaget en mycket konstruktiv och positiv rapport skriven av Johan Fall, skatteekonom på Svenskt Näringsliv. Läs rapporten här >>

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar