<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Regeringen presenterar åtgärdsprogram mot skatteflykt

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundy.pngRegeringen presenterade idag sin promemoria med 10 åtgärder för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. Åtgärderna föreslås bland annat mot bakgrund av att skatteflykt och skatteundandragande innebär mycket stora kostnader för Sverige och andra länder och det drar undan resurser från den gemensamma välfärden.

På fredag den 29 april medverkar finansministern Magdalena Andersson vid en debatt i riksdagen om skatteflykt. Inför denna debatt presenterade hon regeringens arbete på området. Det handlade om redan beslutade och kommande åtgärder. Utöver kostnadsaspekten och det faktum att skattefusk och aggressiv skatteplanering tar resurser från den gemensamma välfärden så kan också skatteflykt skada den fria och rättvisa konkurrensen. Magdalena Andersson nämnde också att skattemoralen riskerar att undermineras om åtgärder inte tas mot skatteundandragandet.

Finansministern tog upp att det bedrivs ett internationellt arbete i de här frågorna, bland annat inom ramen för G20/OECDs projekt mot skattebaserosion och vinstflyttning (BEPS) och genom det globala forumet för transparens och informationsutbyte på skatteområdet. Ytterligare åtgärder behöver dock vidtas såväl på internationell som på nationell nivå. Regeringen ser följande åtgärder som centrala i det fortsatta arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt:

  1. Inkludera fler länder i globala standarder för transparens och informationsutbyte
  2. Inför automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare
  3. Inför informationsplikt för skatterådgivare
  4. Skapa en global svart lista över icke samarbetsvilliga länder och inför skarpa motåtgärder
  5. Stärk arbetet mot momsbedrägerier
  6. Förstärk skattetilläggets avskräckande effekt
  7. Förstärk Skatteverkets resurser
  8. För upp skattefrågor på styrelsenivå i företagen
  9. Stötta kapacitetsbyggnad i utvecklingsländer
  10. Vidta ytterligare åtgärder mot inhemskt skattefusk och svartarbete

Läs mer om de olika åtgärderna på regeringens hemsida.

Kommentar

De förslagna åtgärderna visar att regeringen ser ett ökat behov av kontroll och internationellt samarbete. Det är även tydligt att den senaste tidens rapportering och diskussioner kring undandragande hamnat på högsta nivå.

Vi kommer att återkomma med fler blogginlägg så snart ytterligare information kring de olika åtgärdspunkterna presenteras.

Har du frågor om skatt?

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar