<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BEPS – OECD:s slutrapport kring internprissättning

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0005_orangeOECD:s slutrapport om internprissättning (actions 8-10) innehåller betydande revideringar avseende behandlingen av risker och omkategorisering. Rapportens ledmotiv är att fokusera på det verkliga innehållet (det vill säga det sanna värdeskapandet) till vinstallokeringen som görs i skattehänseenden. Slutrapportens actions 8, 9 och 10 innehåller en ny sexstegsprocess för att analysera riskallokering och rätten till avkasting på immateriella tillgångar.

Våra första iakttagelser från slutrapporten gällande internprissättning för actions 8-10 presenteras i bifogat dokument utifrån följande områden.

  • Risk, omkategorisering och särskilda åtgärder: Stora förändringar föreslås i riktlinjernas kapitel I och rapporten presenterar bland annat en tvåstegsanalys av ett företags internprissättning.
  • Råvarutransaktioner: Den nya vägledningen om råvarutransaktioner, som kommer inkluderas i riktlinjernas kapitel II, anger att marknadsprismetoden (CUP) oftast är den bästa metoden vid prissättningen av en kontrollerad råvarutransaktion.
  • Immateriella tillgångar: Rapporten klarlägger viktiga frågor rörande immateriella tillgångar och rätten till avkastning från dessa. Riskers roll, val och tillämpning av den bästa metoden, och inställningen till svårvärderade immateriella tillgångar är även viktiga ämnen som utreds.
  • Avtal om kostnadsfördelning: Rapporten anger vilka krav som ställs för denna typ av avtal.
  • Tjänster av lågt värde: Rapporten inför ett förenklat tillvägagångssätt för prissättning av tjänster av lågt värde.
  • Framtida utvecklingar: Fastän OECD:s 2015-rapport är omfattande, kommer en del relaterat arbete från OECD att fortgå under 2016 och framöver.

Läs mer om våra initiala reflektioner på BEPS action 8-10 om internprissättning

Mer detaljerade presentationer av de större förändringarna inom varje område/action kommer att presenteras löpande framöver på Tax matters.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln