<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

OECD:s förslag till en “enhetlig metod” gällande den digitala ekonomin

OECD har vidareutvecklat sitt första utkast gällande digitalisering kopplat till internprissättning och fasta driftställen. Baserat på de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Marknadsföringsbidrag och korrigeringsregeln

Den 15 januari 2019 kom Skatteverket med ett ställningstagande om avdragsrätt för marknadsföringsbidrag till utländska dotterbolag och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterevision inom internprissättning – börja med slutet i åtanke

Vi ser ett ökat antal revisioner där skattemyndigheter i olika länder ställer ett allt högre krav på underlag för bevisning att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – Åtgärder för att lösa tvister vid dubbelbeskattning

OECD publicerade nyligen sina slutrapporter inom BEPS-projektet som inom ramen för action 14 behandlar åtgärder för att lösa ...

Läs artikeln
Dela