<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatt och teknologi: Ett sällsynt samarbete

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundyMultinationella företag kommer med största sannolikhet möta flera och nya utmaningar vid rapportering och genomförandet av sin internprissättning framöver. I arbetet med att implementera nya rutiner kommer nya och befintliga teknologiska hjälpmedel bli ett vanligt inslag.

Bakgrund

Kopplingen mellan skatt och teknologi är en växande utmaning som många stora multinationella företag står inför. Inom internprissättning är det redan en verklighet för dessa företag när det kommer till den interna implementeringen på grund av komplexa operativa strukturer. Utöver befintliga krav kommer också nya rapporteringskrav med Country-by-Country-rapportering (CbCr), utifrån OECD:s projekt Base Erosion och Profit Shifting (BEPS).

För att möta dessa nya utmaningar har företag i allt högre grad fokuserat på it-system för att hantera, samla in, beräkna, analysera och rapportera internprissättningsdata på ett mer effektivt och produktivt sätt. Historiskt sett har detta område hanterats av kontroll-, redovisnings- och it-avdelningar, vilka har utformat företagets Enterprise Resource Planning (ERP) system utifrån deras finansiella rapporteringskrav. Skatteavdelningar består vanligtvis av rådgivare inom sina organisationer och deltar oftast inte vid utformningen av företagets ERP-system, vilket leder till att systemen inte är optimerade för att möta kraven för internprissättning i den finansiella rapporteringsprocessen.

Under de senaste åren har multinationella företag haft svårt att hantera ett ökat fokus på internprissättning från skattemyndigheter runt om i världen på grund av att deras ERP-system inte stödjer implementering av internprissättningsprinciper. Istället för att utveckla ERP-systemen har manuella snabblösningar som beräkningar i Excel ansetts vara tillräckliga och dessutom billigare alternativ. Nu börjar dock företag inse att den större risken snarare ligger i en bristande uppföljning av implementering än på insamlingen av uppgifter för den finansiella rapporteringen.

Varför nu?

Varför talas det så mycket om teknologi just nu? OECD:s initiativ om skattetransparens har krävt att stora bolag ska ta fram CbCr-rapporter för 2016 för OECD länderna. Detta har varit en väckarklocka för många bolag, eftersom detta innebär en väsentligt ökad administrativ börda. Det har aldrig tidigare varit så mycket fokus på skatt. Skatteavdelningar på större företag börjar se detta som en möjlighet för bolagen att inte enbart samla in information relevant för CbCr-rapportering utan även en möjlighet att effektivisera implementeringen av internprissättningsprinciper, vilket i vanliga fall medför de största riskerna.

Detta skulle kräva att företagen nyttjar teknologiska hjälpmedel inom deras område och samarbetar med controlling-, redovisnings- och it-avdelningar. Det är logiskt att börja med detta innan de obligatoriska kraven träder i kraft då stora företag riskerar att granskas oförberedda. Ett lämpligt ordspråk skulle här vara ”att slå två flugor i en smäll”.

Vägen framåt

Ett helhetsperspektiv leder till att ERP-system kan integrera finansiella och operativa system som inkluderar finansiell rapportering, compliance inom skatt och implementering av internprissättningpolicys på ett effektivt sätt. Det första steget bör vara att inrätta en databas för skatteuppgifter inom ERP-miljön och att förstå de skattemässiga kraven. Detta kommer att möjliggöra skatteavdelningar att samla in alla skatterelaterade uppgifter på samma ställe och att använda Business Intelligence verktyg för att kartlägga, analysera och rapportera den information som behövs för skatt-compliance och implementering av interna priser.

Om skatteavdelningen har begränsad skatterelaterad teknologi och/eller it-support, för att bygga en intern databas för skatteuppgifter, finns det alternativ som till exempel att licensiera en off-the-shelf lösning som kan anpassas efter företagets behov.

Fördelarna med detta arbetssätt är många, bland annat sparad tid och resurser. Dessutom blir informationen mer tillförlitlig, konsekvent och lättare att hantera.

Vår inställning är att varje företag är unikt. För ett djupare samtal om hur dessa frågor och lösningar kan påverka ditt företag, hör gärna av dig till mig.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Rohit Sidhwani

Rohit Sidhwani

Rohit Sidhwani arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning inom End-to-End (E2E), som använder tekniska lösningar för att hjälpa multinationella koncerner med rapportering och efterlevnad av internprissättningregelverk.
010-212 99 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att börja se över governancemodellen vad gäller skattefrågor

Endast hälften av globala bolag arbetar idag aktivt med en skattestrategi. Detta trots att det kommer att ske stora regelförändringar på ...

Läs artikeln