<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BEPS – substans, samordning och transparens

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orangeBase Erosion and Profit Shifting (BEPS) är mycket mer än bara 15 actions. Istället kan BEPS med fördel sammanfattas med orden substans, samordning och transparens.

Substans därför genom att ändra och höja kravet på substans ska inkomster beskattas i de länder där verksamhet faktiskt bedrivs och värde skapas.

Samordning för att uppnå samstämmighet mellan länders skatteregler så att det till exempel inte ska vara möjligt att få ett avdrag i ett land utan att motsvarande intäkt beskattas i ett annat land.

Slutligen transparens som avser utbyte av information mellan länder men också att ge skattemyndigheterna en helhetsbild av värdekedjan och inkomsterna i internationella koncerner.

Implementering

Som vi har påpekat i flera andra sammanhang innehåller OECD:s slutrapporter från förra året huvudsakligen rekommendationer. Det som pågår nu är ändringar i bland annat riktlinjer, skatteavtal och lagar på nationell och internationell nivå.

På vissa områden ser vi mer aktivitet än andra och det är lättare att analysera hur BEPS kan komma att påverka svenska företag.

Seminarium – Fördjupad insikt om BEPS

Ta chansen och kom på vårt seminarium ”Fördjupad insikt om BEPS och vad det innebär för ditt företag - idag och imorgon” som vi bjuder in till i Stockholm, Malmö och Göteborg.

På seminariet kommer du att få en översiktlig introduktion till BEPS och därefter ha möjlighet att fördjupa dig i de delar av BEPS som intresserar dig som till exempel finansiering, skattemässig närvaro i andra länder och internprissättningsdokumentation. I alla pass som erbjuds kommer fokus att vara på att förklara vad BEPS egentligen innebär och vilken betydelse det har för svenska företag.

Läs mer och anmäl dig här

Välkommen!

Har du frågor om företagsbeskattning?

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson arbetar med nationella och internationella skattefrågor på PwC i Stockholm med särskilt fokus på omstruktureringar och förvärv.

Kontakt: 010-212 95 27, andreas.x.carlsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att börja se över governancemodellen vad gäller skattefrågor

Endast hälften av globala bolag arbetar idag aktivt med en skattestrategi. Detta trots att det kommer att ske stora regelförändringar på ...

Läs artikeln