<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Summerat från Almedalen: Skattesystemet utmanas av framtidens entreprenörer

‹ Tillbaka till artiklarna

Almedalen_2016_mingel2.jpgPwC:s skatteseminarier stack ut i Visby under Almedalsveckan. Däremot har det varit tunt med skattenyheter inom politiken. Några kommentarer och förslag var dock talande och värda att notera.

Politiken

”It´s a great idea!” sade finansminister Magdalena Andersson om förmögenhetsskatt när hon kommenterade OECD:s rekommendation till Sverige att återinföra såväl den tidigare fastighetsskatten, förmögenhetsskatt samt arvs- och gåvoskatt. Däremot menade finansministern att det inte är aktuellt att återinföra dessa skatter nu. ”Svenska folket vill inte ha en fastighetsskatt av tidigare modell och en fungerande förmögenhetsskatt är teknisk svår att införa”, förklarade hon. Vänsterpartiet kräver samtidigt att förmögenhetsskatten återinförs. Dessutom vill de satsa 100 miljoner kronor om året så att Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket kan upprätta en insatsstyrka mot skattebrott.

Utifrån detta kan antas att nämnda skatter kommer att utredas om det blir aktuellt med en ny skattereform. Magdalena Andersson har under året tydligt sagt att det är dags för en ny skattereform.

Nystartsjobb och slopade arbetsgivaravgifter för nyanlända eller nyanställda är Liberalernas och Centerpartiets förslag inom skatteområdet. Centerpartiets förslag sänker skatterna med 11 miljarder kronor. En stor reform! Frågan hur vi får fram fler enkla jobb har varit den fråga som diskuterats mest under veckan. Lösningarna har till stor del legat inom skatt och arbetsgivaravgifter. Så här säger Günther Mårder, vd på Företagarna om en möjlig lösning.

Miljöpartiet lyfte på sitt ekonomiska seminarium fram delningsekonomi och cirkulär ekonomi, men presenterade inga konkreta skatteförslag för att det ska bli lätt att göra rätt. På seminariet refererades PwC:s rapport om delningsekonomins väntade utveckling. Moderaterna nämnde ingenting om skatter under sitt ekonomiska seminarium om Sveriges framtidsfrågor.

Seminarier

Den företagsskattefråga som är hetast just nu är reglerna för fåmansföretag. Dessa regler utreds nu av den så kallade 3:12-utredningen som ska presentera sina förslag i november i år. Inför upploppet presenterade Svenskt Näringsliv en intressant rapport som var mycket konstruktiv och positiv, ”Vad händer med entreprenörsskatten?”.

Skatteplanering har aktualiserats av FAR. Det är rätt skatt enligt lag som ska betalas. Skatt är en kostnad och därmed även en konkurrensfråga företag emellan. Om detta rådde enighet mellan Skatteverket och näringslivet liksom att aggressiva skatteupplägg inte heller ligger i tiden. Transparens är numera ledstjärnan.

Riksbankens jubileumsfond lyfte frågan om höga marginalskatters påverkan på ekonomin och hur dessa kan sänkas. Här hade forskare som sig bör olika uppfattningar om de dynamiska effekterna av en sänkning och därmed finansieringen. Men frågan fördes väl in på dagordningen.

Skatt för delningsföretag diskuterades av bland andra Företagarna. Resursutnyttjande talar för att lagstiftaren måste fokusera på enkla skattelösningar inom denna sektor. Skatteverket utreder och fångade upp tankar från bland annat PwC.

Svenska Riskkapitalföreningen reste de viktiga frågorna om hur vi får fungerande personaloptioner och långsiktigt ägande. Finansministern uttalade sig försiktigt positivt om personaloptioner under veckan.

PwC:s skatteseminarier

Socialt entreprenörskap och filantropi. Nytt och succé! Ett ökande antal entreprenörer vill fortsätta och göra en ny resa och då inrymma en samhällsnyttig verksamhet, lösningar på nya samhällsutmaningar. PwC pekade på modeller och goda exempel!

Hur den ökande digitaliseringen påverkar beskattningen. Rekordpublik! Här bröts många nya tankar som även Skatteverket fångade upp. Att säga att det finns regler idag för dessa företag håller inte längre om reglerna i praktiken ofta är för svåra att tillämpa. Det måste vara enkelt att göra rätt, kanske en enhetlig transaktionsskatt som täcker inkomstskatt, sociala avgifter och moms med ett fribelopp i botten, vilket var ett av Ubers förslag för att ta frågan vidare.

En skattereform för entreprenörskap. Årets avantgarde! PwC höjde blicken ovanför 3:12 och personaloptioner och satte entreprenörerna på banan inför diskussionen om en ny skattereform som lär fortsätta under hösten. Vidare öppnar Brexit för en ökad skattekonkurrens inom Europa vad avser bolagsskatten. Har Sverige råd att inte utmana Storbritannien som beslutat att sänka bolagsskattsskatten till i vart fall 17 procent 2020? Detta är en politisk fråga. UK vill ha lägst bolagsskatt bland G20-länderna i uttalat syfte att locka utländska investerare. Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson delade uppfattningen att detta även bör vara Sveriges väg framåt.

Väl mött att diskutera dessa frågor vidare efter sommaren!

Har du frågor om skatt?

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar