<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BEPS – Åtgärder för att lösa tvister vid dubbelbeskattning

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroonOECD publicerade nyligen sina slutrapporter inom BEPS-projektet som inom ramen för action 14 behandlar åtgärder för att lösa skatteavtalsrelaterade tvister vid dubbelbeskattning via ömsesidig överenskommelse (så kallad Mutual Agreement Procedure, ”MAP”).

En ömsesidig överenskommelse blir aktuell då en inkomst blivit beskattad i två länder, det vill säga dubbelbeskattad. En ömsesidig överenskommelse innebär för exempelvis internprissättningsfrågor att om en upptaxering av skattepliktig inkomst skett i ett land ska det andra landet göra motsvarande nedjustering av inkomsten i syfte att undanröja dubbelbeskattningen. Storleken på ett lands upptaxering och det andra landets nedjustering ska förhandlas via en ömsesidig överenskommelse mellan länderna. Läs mer om detta i Tax matters från den 13 januari 2015.

Enligt BEPS-rapporten om tvistelösning ska länderna åta sig att utveckla en minimistandard inom ramen för ömsesidig överenskommelse. För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig implementering av denna standard ska en övervakningsprocess utformas. Länderna ska även delta i ett samarbetsforum (FTA MAP Forum) för hantering av övervakningen.

Minimistandarden, som kompletteras av ett antal rekommendationer, är utformad för att uppfylla följande mål för länderna:

  • Se till att åtaganden relaterade till ömsesidiga överenskommelser är fullt ut implementerade i landets skatteavtal med de bästa avsikter samt att tvister ska kunna avgöras inom rimliga tidsgränser.
  • Prioritera implementeringen av administrativa processer i landet som främjar förebyggande åtgärder samt en skyndsam lösning av tvister vid dubbelbeskattning.
  • Se till att skattskyldiga faktiskt får tillgång till tvistelösning via ömsesidiga överenskommelser.

Dessutom har 20 länder, däribland Sverige, åtagit sig att införa bestämmelser om tvingande skiljeförfarande i sina skatteavtal i syftet att kunna garantera att tvister löses inom en viss tidsgräns. Det är dock fortfarande ett bekymmer att många länder inte har åtagit sig att införa sådana bestämmelser.

Kommentar

Ovan nämnda åtgärder och rekommendationer tyder på en positiv utveckling som förhoppningsvis leder till förbättrade möjligheter att lösa tvister vid dubbelbeskattning i en post-BEPS miljö. Vi ser framför oss ett ökat antal tvister i samband med gränsöverskridande skattefrågor och det är därför viktigt att fler skatteavtal innehåller bestämmelser om ömsesidig överenskommelse och tvingande skiljeförfarande, liksom att länders administrativa processer främjar tillgången till en tvistelösning.

Läs mer om BEPS action 14 i Tax Insights

Har du frågor om företagsbeskattning?

Maria Plannthin & Anders Forslund

Maria Plannthin & Anders Forslund

Maria Plannthin och Anders Forslund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Maria och Anders är skatterådgivare och arbetar med internprissättning.
Maria: 072-353 06 71, maria.plannthin@pwc.com
Anders: 076-869 52 76, anders.forslund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln