BEPS – Åtgärder för att lösa tvister vid dubbelbeskattning

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroonOECD publicerade nyligen sina slutrapporter inom BEPS-projektet som inom ramen för action 14 behandlar åtgärder för att lösa skatteavtalsrelaterade tvister vid dubbelbeskattning via ömsesidig överenskommelse (så kallad Mutual Agreement Procedure, ”MAP”).

En ömsesidig överenskommelse blir aktuell då en inkomst blivit beskattad i två länder, det vill säga dubbelbeskattad. En ömsesidig överenskommelse innebär för exempelvis internprissättningsfrågor att om en upptaxering av skattepliktig inkomst skett i ett land ska det andra landet göra motsvarande nedjustering av inkomsten i syfte att undanröja dubbelbeskattningen. Storleken på ett lands upptaxering och det andra landets nedjustering ska förhandlas via en ömsesidig överenskommelse mellan länderna. Läs mer om detta i Tax matters från den 13 januari 2015.

Enligt BEPS-rapporten om tvistelösning ska länderna åta sig att utveckla en minimistandard inom ramen för ömsesidig överenskommelse. För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig implementering av denna standard ska en övervakningsprocess utformas. Länderna ska även delta i ett samarbetsforum (FTA MAP Forum) för hantering av övervakningen.

Minimistandarden, som kompletteras av ett antal rekommendationer, är utformad för att uppfylla följande mål för länderna:

  • Se till att åtaganden relaterade till ömsesidiga överenskommelser är fullt ut implementerade i landets skatteavtal med de bästa avsikter samt att tvister ska kunna avgöras inom rimliga tidsgränser.
  • Prioritera implementeringen av administrativa processer i landet som främjar förebyggande åtgärder samt en skyndsam lösning av tvister vid dubbelbeskattning.
  • Se till att skattskyldiga faktiskt får tillgång till tvistelösning via ömsesidiga överenskommelser.

Dessutom har 20 länder, däribland Sverige, åtagit sig att införa bestämmelser om tvingande skiljeförfarande i sina skatteavtal i syftet att kunna garantera att tvister löses inom en viss tidsgräns. Det är dock fortfarande ett bekymmer att många länder inte har åtagit sig att införa sådana bestämmelser.

Kommentar

Ovan nämnda åtgärder och rekommendationer tyder på en positiv utveckling som förhoppningsvis leder till förbättrade möjligheter att lösa tvister vid dubbelbeskattning i en post-BEPS miljö. Vi ser framför oss ett ökat antal tvister i samband med gränsöverskridande skattefrågor och det är därför viktigt att fler skatteavtal innehåller bestämmelser om ömsesidig överenskommelse och tvingande skiljeförfarande, liksom att länders administrativa processer främjar tillgången till en tvistelösning.

Läs mer om BEPS action 14 i Tax Insights

Har du frågor om företagsbeskattning?

Magdalena Bartels

Magdalena Bartels

Magdalena Bartels arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
010-212 48 12
Magdalena Bartels works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
+46 10 212 48 12

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln