<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Storbritannien vill ha lägst bolagsskatt bland G20-länderna

‹ Tillbaka till artiklarna

För att locka utländska investerare sänker Storbritannien sin bolagsskatt ytterligare till 17 procent i april 2020. Detta är ett led i en allmän översyn av bolagsskatten i ljuset av de internationella förslagen kopplat till BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) som syftar till att minska aggressiv skatteplanering.

Följande är några huvudinslag i den nya brittiska bolagsbeskattningen. Förändringarna syftar både till att attrahera investerare och till att försvåra skatteundandragande.

  • Sänkt bolagsskatt till 17 procent 2020.
  • Begränsning av avdragsrätt för räntor till 30 procent av EBITDA, vinst före skatter, räntor, avskrivningar och amorteringar.
  • Begränsning av avdrag för underskott till 50 procent mot vinster över 5 miljoner brittiska pund.
  • Utökad källskatt på olika royalties.
  • Strängare regler mot transaktioner som leder till att en inkomst inte beskattas i något land.

Utöver dessa delar föreslås flera förändringar vilka dock inte har samma bäring på svenska förhållanden.

Kommentar

Det är intressant att notera att UK nu känner att man måste vässa sin bolagsskattesats för att locka investerare i det nya skatteklimat som råder efter BEPS. Storbritanniens utmanande ambition att ha lägst bolagsskattesats bland G20 är likaså intressant. I Sverige arbetar just nu Finansdepartementet med det förslag som lämnades av Företagsskattekommittén sommaren 2014 och som bland annat innebär ett förslag till ränteavdragsbegränsningsregler. Det är oklart när Finansdepartementet kan ta fram ett justerat förslag men den information som har lämnats innebär att nya regler kan träda i kraft tidigast 1 januari 2018.

Det återstår att se till vilka slutsatser det svenska Finansdepartementet kommer fram till i dessa frågor och hur de påverkas av Storbritanniens förändringar.

I årets Almedalen diskuterar vi en skattereform för entreprenörskap i vårt första skatteseminarium. En fråga som vi avser att diskutera är en sänkning av bolagsskatten till just 17 procent. Kanske måste Sverige ner ytterligare för att nu utmana Storbritannien?

PwC i Almedalen

Välkommen till våra skatteseminarier i Almedalen på Hästgatan 9 i Visby.

”En skattereform för entreprenörskap” – Tisdagen den 5 juli klockan 09.00-10.00.

”Digitaliseringen och delningsekonomin utmanar dagens skattesystem – hur möter vi framtiden?” – Tisdagen den 5 juli klockan 10.30-11.30.

”Socialt entreprenörskap och filantropi – modeller för att lösa samhällsutmaningar” – Onsdagen den 6 juli klockan 09.00-10.00.

För dig som inte har möjlighet att vara på plats i Visby går det bra att se våra seminarier live via vår blogg PwC i Almedalen. Här hittar du även hela vårt program för Almedalsveckan och kan följa diskussionerna under hela veckan.

Hans Peter Larsson och Veronica Björklund

Har du frågor om skatt?

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar