<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så påverkas svenska företag av BEPS

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0005_orangeOECD:s slutrapporter avseende BEPS är omfattande och innehåller mer än 1600 sidor analys och rekommendationer. Hur de här rekommendationerna rent faktiskt påverkar företagen är i dagsläget fortfarande oklart. PwC har tagit fram en rapport som guidar er igenom åtgärdspunkterna, hur dessa förväntas påverka den svenska skattelagstiftningen och inte minst de svenska företagen.

Vissa av BEPS åtgärdspunkter kommer att ha en i praktiken omedelbar effekt, framförallt vad gäller internprissättning och dokumentationskrav. Utvecklingen vad gäller andra åtgärdspunkter kommer sannolikt att dröja många år på grund av att rekommendationerna måste införlivas i respektive lands interna skattelagstiftningar.

Enligt vår mening bör företagen framöver främst fokusera på följande skatteområden.

  • Inventera förekomsten av hybrider och liknande arrangemang inom koncernen.
  • Se över nuvarande finansieringsstrukturer i syfte att identifiera vilken skuldsättning som riskerar att omfattas av föreslagna begränsningsregler.
  • Analysera om förslagen gällande ändring av definitionen av fasta driftställen påverkar koncernens affärsmodell.
  • Se över sin internprissättningspolicy i ljuset av BEPS.
  • Uppdatera sin internprissättningsdokumentation.

BEPS är den största förändringen på det internationella skatteområdet på många år och ännu har vi bara sett början på förändringsarbetet. PwC hjälper dig att förstå vad som har skett och vad som kommer att ske.

Ladda ner rapporten ”Så här påverkas svenska företag av BEPS”

BEPS-seminarium i Stockholm, Malmö och Göteborg

I början av februari och mars bjuder vi in till seminarier i Stockholm, Malmö och Göteborg med rubriken "Fördjupad insikt om BEPS och vad det innebär för ditt företag – idag och imorgon!". Missa inte detta!

Läs mer och anmäl dig redan nu - Stockholm den 9 februari 2016

Läs mer och anmäl dig redan nu - Malmö den 12 februari 2016

Läs mer och anmäl dig redan nu - Göteborg den 1 mars 2016

Andreas Carlsson, Hanna Nilsson och Pär Magnus Wiséen

Har du frågor om företagsbeskattning?

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Föreslagna förändringar av tvistlösningar i Europa

Regeringen lade nyligen fram det lagförslag som ratificerar ett EU-direktiv gällande lösningar av skattetvister kring dubbelbeskattning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekrönika inför 2018

I år är det valår. Då brukar det normalt vara lite lugnare när det gäller nya skatteförslag och nya regler. Tills regeringen lägger sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Jul och Gott Nytt År!

2017 inleddes med stor osäkerhet då ett flertal skatteförslag presenterats som totalt sett hade kunnat innebära skattehöjningar på upp till ...

Läs artikeln