Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Så påverkas svenska företag av BEPS

Av Pär Magnus Wiséen, 16 december 2015

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0005_orangeOECD:s slutrapporter avseende BEPS är omfattande och innehåller mer än 1600 sidor analys och rekommendationer. Hur de här rekommendationerna rent faktiskt påverkar företagen är i dagsläget fortfarande oklart. PwC har tagit fram en rapport som guidar er igenom åtgärdspunkterna, hur dessa förväntas påverka den svenska skattelagstiftningen och inte minst de svenska företagen.

Vissa av BEPS åtgärdspunkter kommer att ha en i praktiken omedelbar effekt, framförallt vad gäller internprissättning och dokumentationskrav. Utvecklingen vad gäller andra åtgärdspunkter kommer sannolikt att dröja många år på grund av att rekommendationerna måste införlivas i respektive lands interna skattelagstiftningar.

Enligt vår mening bör företagen framöver främst fokusera på följande skatteområden.

  • Inventera förekomsten av hybrider och liknande arrangemang inom koncernen.
  • Se över nuvarande finansieringsstrukturer i syfte att identifiera vilken skuldsättning som riskerar att omfattas av föreslagna begränsningsregler.
  • Analysera om förslagen gällande ändring av definitionen av fasta driftställen påverkar koncernens affärsmodell.
  • Se över sin internprissättningspolicy i ljuset av BEPS.
  • Uppdatera sin internprissättningsdokumentation.

BEPS är den största förändringen på det internationella skatteområdet på många år och ännu har vi bara sett början på förändringsarbetet. PwC hjälper dig att förstå vad som har skett och vad som kommer att ske.

Ladda ner rapporten ”Så här påverkas svenska företag av BEPS”

BEPS-seminarium i Stockholm, Malmö och Göteborg

I början av februari och mars bjuder vi in till seminarier i Stockholm, Malmö och Göteborg med rubriken "Fördjupad insikt om BEPS och vad det innebär för ditt företag – idag och imorgon!". Missa inte detta!

Läs mer och anmäl dig redan nu - Stockholm den 9 februari 2016

Läs mer och anmäl dig redan nu - Malmö den 12 februari 2016

Läs mer och anmäl dig redan nu - Göteborg den 1 mars 2016

Andreas Carlsson, Hanna Nilsson och Pär Magnus Wiséen

Har du frågor om företagsbeskattning?

Intresseområde: Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen
Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95
Pär Magnus Wiséen works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups.
+46 10 213 32 95

paer.magnus.wiseen@pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.