<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Spännande skattehöst att vänta

PwC-skatteradgivning-asset-management.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-asset-management.pngVälkomna tillbaka! Hoppas alla har haft en skön och avkopplande sommar! De stora skattefrågorna har lyst med sin frånvaro under sommaren. I höst hettar det dock till på flera områden. Här är några att de viktigaste frågorna att bevaka.

Incitamentsutredningen, nya regler för optioner? Remisstiden för utredningsförslaget gick just ut. Det förslag som kritiserats hårt i media har fått än hårdare kritik av remissinstanserna. Frågan är om det blir något av förslaget. En indikation kan komma i regeringens höstbudget som kommer den 20 september.

Regeringens Budgetproposition för 2017, ”höstproppen”. I denna kommer skarpa skatteförslag i de frågor som aviserades i vårbudgeten 2016. Det gäller bland annat höjd tjänstebeskattning och höjda miljöskatter. Läs om vad som presenterades i vårbudgeten i tidigare blogginlägg. En viktig fråga blir om regeringen kommer med ytterligare skattehöjningar eller om man väljer att låna till de ökade utgifter som stat och kommun nu har.

Andra angelägna frågor är om regeringen då aviserar hur man tänkt lösa ränteavdragsfrågor för aktiebolag och hur olika regler som motverkar internationellt skatteundandragande ska införas utifrån internationella överenskommelser med OECD och EU. Här kan du läsa mer om OECD:s arbete med BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Förslag till ändrade fåmansföretagsregler. Det mest spännande under hösten blir antagligen att se vilka förslag på försämringar för fåmansföretagare som kommer att föreslås av Fåmansföretagsutredningen. Senast 1 november kommer förslaget som alltså gäller utformningen av de så kallade 3:12-reglerna. Enligt direktiven ska utredningen presentera förslag som sammantaget leder till ökade skatteintäkter och minskat utnyttjande av reglerna för omvandling av tjänsteinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster. Därefter återstår att se vilka förslag som regeringen slutligen lägger fram till riksdagen. Dessa regler har varit en följetong under åren med successiva förbättringar, men nu väntas alltså försämringar.

Någon propositionsförteckning gällande skattefrågor för hösten som regeringen avser lägga på riksdagens bord har ännu inte publicerats, utan väntas först i mitten av september.

Under sommaren har PwC haft tre skatteseminarier i Almedalen. Ett om en ny skattereform för entreprenörskap, ett om den nya delningsekonomin och ett om samhällsnyttiga investeringar genom stiftelser. Delningsekonomin kartläggs just nu av Skatteverket som kommer med sin rapport i mitten av hösten. Slutsatserna i denna blir avgörande för om finansdepartementet väljer att agera.

Kommentar

Utredningen om ändrade fåmansföretagsregler, 3:12-utredningen, blir höstens mest intressanta skattehändelse. En joker är om finansminister Magdalena Andersson aviserar den översyn av hela skattesystemet som hon vill se, men detta är inte troligt.

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar