Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Den norska budgeten för 2019 – så påverkas svenska företag och privatpersoner

Av Martina Holmkvist och Alice Moon, 12 november 2018

Den norska budgeten för 2019 – så påverkas svenska företag och privatpersonerDen 8 oktober 2018 offentliggjordes den norska regeringens förslag till budget för 2019. För att ta hänsyn till den internationella utvecklingen föreslår regeringen bland annat att bolagsskattesatsen för 2019 ska minskas från 23 till 22 procent. Detta påverkar svenska företag med verksamhet i Norge genom fast driftställe eller för svenska koncerner med norska dotterbolag.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Nytt ställningstagande avseende förmån av hälso- och sjukvård

Av Malin Andersson och Rebecka Belge, 8 november 2018

Nytt ställningstagande avseende förmån av hälso- och sjukvårdSkatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande som förtydligar gränsdragningen mellan skattepliktig och skattefri hälso- och sjukvård och därmed tillämpningen av de nya reglerna som trädde ikraft den 1 juli 2018. En av de avgörande faktorerna vid bedömningen är om förmånen är av privat karaktär eller ett led i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Nytt ställningstagande från Skatteverket om värdering av onoterade optioner

Av Michal Herink och Antonia Severin, 5 november 2018

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroonSkatteverket har den 29 oktober kommit med ett ställningstagande om värdering och bestämmande av volatilitet av onoterade optioner. Volatilitet är ett riskmått som anger hur stora prisrörelserna har varit i en aktie, uttryckt i procent. Volatiliteten ingår som ett inputvärde vid värdering av optionen. Bedömningen av den framtida volatiliteten ska grundas på den implicita volatiliteten för noterade optioner hos jämförbara noterade bolag. Saknas uppgifter om den implicita volatiliteten ska bedömningen av den framtida volatiliteten baseras på studier av den historiska volatiliteten för jämförbara noterade bolag.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Tax matters – följ vår skatteblogg på engelska!

Av Kajsa Boqvist, 31 oktober 2018

PwC-skatteradgivning-Chat-Bubbles-solid_0002_burgundy.pngJobbar du internationellt och vill ha tillgång till vad som händer inom skatteområdet på engelska? Kanske vill du dela informationen med utländska kollegor, personer i ditt globala nätverk eller kunder som påverkas av Sveriges skatteregler. Då kan du följa Tax matters på engelska!

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Moms, tull och punktskatter, Personbeskattning

Dela artikeln:

Budgetpropositionen för 2019 – vad händer nu?

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 24 oktober 2018

Budgetpropositionen 2019Budgetpropositionen är regeringens förslag till statens budget för nästa år. Är det inte valår ska den lämnas till riksdagen senast den 20 september. Om det är valår och detta leder till regeringsskifte ska regeringen lämna budgetpropositionen inom tre veckor efter att den tillträtt, men senast den 15 november. Det börjar närma sig.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Entreprenörsansvar för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen

Av Jonas Prevander, 23 oktober 2018

Entreprenörsansvar för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschenEn ny lag träder i kraft den 1 januari 2019 vilket medför att en arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i bygg- eller anläggningsentreprenad istället kan få betalt från uppdragsgivaren eller huvudentreprenören. Ersättning som en entreprenör betalar till en underentreprenörs anställda utgör lön och kan medföra ansvar att innehålla skatt och betala sociala avgifter.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Införandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige skjuts upp

Av Magnus Westman, 20 september 2018

Införandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige skjuts uppDen utökade skattskyldigheten för arbetstagare hos utländska företag som arbetar tillfälligt i Sverige och de utländska företagens skyldighet att registreras och göra skatteavdrag planerades träda i kraft den 1 januari 2019. Reglerna kommer dock inte träda ikraft den dagen utan skjuts upp.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Ny straffbestämmelse vid folkbokföringsbrott

Av Jonas Prevander, 17 september 2018

Ny straffbestämmelse vid folkbokföringsbrottDen 1 juli 2018 trädde en ny straffbestämmelse om folkbokföringsbrott i kraft. Ansvar för folkbokföringsbrott kan komma i fråga om en person lämnar oriktiga uppgifter eller om en person inte fullgör sin anmälningsskyldighet vid till exempel flytt från Sverige.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Har du väntat länge på ett beslut från en myndighet?

Av Jonas Prevander, 11 september 2018

Har du väntat länge på ett beslut från en myndighet?Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Det har i den nya förvaltningslagen införts ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning. Om ett ärende inte har avgjorts inom sex månader finns det nu en möjlighet att lämna en skriftlig begäran om att det ska avgöras.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Valextra: Vad kan vi förvänta oss i höstbudgeten?

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 9 september 2018

Valextra: Vad kan vi förvänta oss i höstbudgeten?Tax matters roll är inte bara att informera om och kommentera skattefrågor. Vi vill utmana också! Det gör vi utifrån de genomgångar av de skatteförslag som partierna presenterat under valrörelsen och som vi löpande bevakat. Tidpunkten för när höstbudgeten ska lämnas beror av vilken regering som nu bildas, men senast kring mitten av november för att riksdagen ska hinna fatta beslut före årsskiftet. Normalt sett är valbudgetar ganska tunna, tiden är för knapp för att hinna bereda särskilt mycket. En ny regering återkommer senare med större frågor. I år ligger valet en vecka tidigare, just för att Finansdepartementet ska ha lite mer tid att få ihop sin höstbudget.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.