Läs artikeln

Betald trängselskatt och infrastrukturavgifter blir en skattepliktig förmån

Trängselskatt och infrastrukturavgifter som är hänförliga till privat körning med förmånsbil och som betalas av arbetsgivaren är från och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagändring samt ny praxis gällande arbetstillstånd

Riksdagen har beslutat att Migrationsverket kan avstå från att återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd om arbetsgivaren har rättat de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder mot skattefusk

Idag höll finansminister Magdalena Andersson en pressträff om regeringens utökade åtgärder för att bekämpa skattefusk och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utflyttningsskatt – ett tidens tecken

Det nya förslaget till utflyttningsskatt speglar en trend som växer bland Europas regeringar, att värna om den egna skattebasen. Nyligen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulder

Finansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2018. Diskonteringsräntan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om utflyttningsskatt

Skatteverket har idag lämnat ett förslag om utflyttningsskatt till Finansdepartementet som innebär att personer föreslås ta upp ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svensk skatteregel strider mot EU-rätten

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en färsk dom kommit fram till att en svensk privatperson som fått utdelning från ett onoterat, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Marginell deltidsanställning i annat land påverkar inte företagares socialförsäkringstillhörighet

EU-domstolen har beslutat att marginellt arbete i annat land som anställd inte ska påverka socialförsäkringstillhörigheten för den som är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst – vad händer med pensionen?

Vi har tidigare skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD) som fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – ny övergångsperiod enligt Skatteverket

Vi har tidigare skrivit om en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 där det slogs fast att arvode till en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höjd skatt på företag och kapital i årets höstbudget

Det är sänkt skatt för pensionärer och satsningar på välfärd i olika former som är huvuddragen i årets ekonomiska budgetproposition. En ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2018 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen fram höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen på skatteområdet och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – när börjar detta gälla och vilka konsekvenser kan det bli?

I avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i juni 2017, gjorde HFD bedömningen att en lagändring beträffande det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Enklare att flytta din pension efter nya förslag från regeringen

Många känner säkert igen sig i utmaningen med att pensionssparandet efter ett par år i arbetslivet spridit sig över ett antal olika ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag att hitresta arbetstagare personligen måste besöka Skatteverket

I juni presenterade Skatteverket en promemoria med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Preliminär källskatt föreslås tas ut på alla fakturor för arbete när F-skattsedel saknas

Skatteverket har i juni presenterat en promemoria med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har ett stort antal skatteförslag lagts fram och diskuterats. Både 3:12-utredningen och paketeringsutredningen presenterades i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Almedalen 2017 – en kort summering

Nu var Almedalsveckan slut för denna gång. Brexit, den digitala ekonomin och paketeringsutredningen var några av ämnena som diskuterades ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 2

Skatteseminarierna har varit fler i årets Almedalen än tidigare. Och bättre! De frågor som främst har diskuterats har varit beskattning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 1

I Almedalen rivstartade Svenskt Näringsliv med seminariet Jakten på talanger – vad betyder marginalskatterna? Budskapet från Johan Fall, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – men gäller inte avtal ingångna före 20 juni 2017

Vi har tidigare skrivit om en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 där det slogs fast att arvode till en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen går vidare med ändrade regler för beskattning av optioner

I en debattartikel i Dagens industri idag presenterar Mikael Damberg och Per Bolund regeringens avsikt att gå vidare med de nya reglerna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket föreslår att begreppet ekonomisk arbetsgivare införs i Sverige

Skatteverket har presenterat en promemoria med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning. Detta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att styrelsearvoden ska beskattas som tjänst. Därmed ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Den digitala ekonomin och svensk handel i fokus vid våra skatteseminarier

Beskattning av aktiebolagsvinster i en mer digital ekonomi, hur svenska företag kan komma att påverkas av såväl Brexit som det bistra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kortare handläggningstider för arbets- och uppehållstillstånd

Migrationsverket har presenterat en uppdaterad process med syfte att korta handläggningstiderna för ansökningar om arbets- och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Få förändringar på skatteområdet i vårpropositionen 2017

Idag presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Etablering i Sverige – vad behöver jag tänka på?

På grund av att konjunkturläget i Sverige är väldigt gynnsamt just nu ser vi ett ökat intresse för utländska bolag att starta upp ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2017

Varje år meddelar Skatteverket vilka branscher de kommer lägga fokus på för att motverka fel och fusk. Genom att utföra extra kontroller ...

Läs artikeln
Läs artikeln

USA:s skattesystem under förändring

Som Tax matters tidigare rapporterat om, lanserade Donald Trump redan under sin presidentkampanj ett program som skulle medföra väsentliga ...

Läs artikeln
Dela