<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Privatpersoner och företag – så kan ni ge bidrag

Mönster gåva bidrag ‹ Tillbaka till artiklarna

Med anledning av det pågående nödläget i Ukraina och de många bidrag som ges vill vi påminna om möjligheten att samtidigt få skattereduktion. För dig som delägare i fåmansbolag finns det särskilda regler att ta hänsyn till.

Privatpersoner

Det är möjligt för privatpersoner att få skattereduktion genom att ge bidrag till vissa ideella föreningar, stiftelser eller registrerade trossamfund. För skattereduktion krävs följande:

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan. Detta måste kontrolleras vid varje gåvotillfälle.
  • Gåva om minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle.
  • Gåvan ska uppgå till minst 2 000 kronor under året. Det kan vara gåvor till en eller till flera godkända gåvomottagare.
  • Gåvan måste vara en penninggåva, avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Du hittar en lista med godkända gåvomottagare här.

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet. För innevarande år, det vill säga 2022, kan du få skattereduktion med högst 3 000 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år. Ger du mindre än 2 000 kronor under ett år får du ingen skattereduktion.

Arbetsgivare som förmedlare av gåva för en anställds räkning

Bolag kan i egenskap av arbetsgivare ge penninggåvor till godkända gåvomottagare för en anställds räkning. Den anställde får då skattereduktion under samma förutsättningar som om gåvan lämnats av den anställde själv. Penninggåvan kan lämnas antingen genom att den anställde beskattas för en förmån eller genom ett nettolöneavdrag.

Förmånssituationen uppstår då arbetsgivaren ger pengar till en godkänd gåvomottagare för en viss anställds räkning, antingen en summa utöver den anställdes normala lön eller genom att bruttolönen sänks. Den anställde beskattas för gåvans värde men får samtidigt rätt till skattereduktion. Arbetsgivaren ska dra skatt och betala arbetsgivaravgifter på gåvans värde. Arbetsgivaren får samtidigt avdrag för gåvan som lönekostnad.

Vid nettolöneavdrag har den anställde i praktiken betalat gåvan själv genom att en summa motsvarande penninggåvan dras från den anställdes lön efter skatt. Detta alternativ leder också till skattereduktion för den anställde men inga övriga skattekonsekvenser för den anställde eller arbetsgivaren.

Delägare i fåmansbolag

Som delägare i ett fåmansbolag kan du skattefritt skänka din utdelning från fåmansbolaget till en allmännyttig ideell förening eller allmännyttig stiftelse. Genom att själva rätten till utdelning ges bort blir du som fåmansbolagsdelägare inte beskattad för utdelningen.

Läs gärna mer i följande artikel på vår systerblogg Företagarbloggen:
Skänk din utdelning till välgörenhet - så funkar det!

Moms på donationer av varor och tjänster

Om du har varor i din verksamhet som du vill donera behöver du ta reda på om momsen dragits av vid inköpstillfället. Om momsen har dragits av kan du behöva redovisa ett momspliktigt uttag i din momsdeklaration. Huvudregeln är att det värde som ska redovisas för uttaget är inköpspriset. Om du däremot kan visa att gällande marknadsvärde för varan är lägre än inköpspriset kan marknadsvärdet användas istället. Momsbeloppet beräknas sedan som vanligt beroende på vilken momssats som gäller för den vara som doneras.

Tjänster som utförs utan ersättning, som till exempel taxiresor eller korttidsboende, ska också redovisas i momsdeklarationen som momspliktiga uttag. Vanligtvis redovisas dessa uttag till ett värde av de kostnader du haft för att tillhandahålla tjänsten (självkostnadspris).

Tänk på att om ett bolag köper in varor i syfte att donera dem får avdrag generellt inte göras för den ingående momsen på inköpet. Varorna kan då inte kan anses inköpta i syfte att användas i en momspliktig verksamhet.

En donation av rena pengar ska som regel inte påverka din momsredovisning.

Kommentar

För att få skattereduktion är det viktigt att gåvogivarens personnummer lämnas och att gåvogivaren har betalat tillräckligt med skatt för att kunna räkna av reduktionen. Skattereduktionen passar utmärkt för exempelvis månadsgivare.

Tänk på att bolag som lämnar penninggåvor till ideella organisationer normalt sett inte får avdrag för bidragen. Gåvan ska istället behandlas som en icke avdragsgill kostnad, såvida inte bolaget lämnar penninggåvan i egenskap av arbetsgivare för den anställdes räkning och gåvan då betraktas som en lönekostnad. Du kan läsa mer om det i följande blogginlägg:
Har företaget skänkt pengar? Så här bokför du gåvorna

Om du har några frågor om hanteringen av donationer, eller andra frågor får du gärna höra av dig.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Malin Andersson och Astrid Bendz

Malin Andersson och Astrid Bendz

Malin Andersson och Astrid Bendz arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg. Malin fokuserar på nationell och internationell personbeskattning och är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Astrid är specialiserad på moms och tullfrågor.

Malin: 010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Astrid: 070-929 17 89, astrid.bendz@pwc.com

Lämna en kommentar