<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Kvinna leder ett möte ‹ Tillbaka till artiklarna

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på hyresinkomster, e-handel, nya rut-tjänster och nya skattereduktioner för installation av grön teknik. Syftet är att minska fel och fusk som har en negativ inverkan på samhället.

Varje år väljer Skatteverket ut vissa branscher och områden som prioriteras vid kontroller under året. Syftet med de extra kontrollerna är att minska fel och fusk som har en negativ påverkan på samhället. Kontrollerna sker bland annat genom att de väljer ut vissa deklarationer för särskild granskning och ställer frågor om deklarationen och underlagen. För företag kan även Skatteverkets kontroller ske genom skatterevisioner, som innebär mer ingående granskningar av bolagets bokföring och underlag. 

Här är områdena som kommer granskas extra 2021

  • Hyresinkomster

Skatteverket kommer att granska hyresinkomster särskilt i år. Till följd av pandemin ökade uthyrningen av privatbostäder och allt fler hyrde ut fritidsboenden under 2020. Skatteverket menar att mycket pekar mot att hyrorna även varit högre än tidigare på grund av att fler semestrade i Sverige än normalt. Skatteverket har tidigare gjort extra satsningar inom detta område som visade att det finns stora risker för oredovisade hyresinkomster.

Den som hyr ut en privatbostad ska betala skatt på inkomster som överstiger schablonbeloppet om 40 000 kronor plus avdrag för hyra/avgift beroende på om uthyrningen avser hus eller bostadsrätt. Skatt ska sedan betalas med 30 procent på överskottet.

  • E-handel

Skatteverket kommer vidare att lägga fokus på att granska e-handeln i år. Även e-handeln exploderade under 2020 och Skatteverket hänvisar till branschstatistik som visar att svenskarna handlade för cirka 100 miljarder mer under 2020 jämfört med året innan, vilket innebär en ökning på 33 procent. 

Granskningen kommer att riktas mot mindre och medelstora företag med webbshoppar och särskilt de företag som säljer till kunder utomlands. Det Skatteverket främst kommer att leta efter är oredovisade inkomster både vad gäller både intäkter och moms.

Har du frågor om företagsbeskattning?

  • Nya rut-tjänster

Reglerna för rutavdrag utvidgades vid årsskiftet och Skatteverket kommer att kontrollera dessa i år. De nya rut-tjänsterna gäller viss tvätt, montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Taket för rutavdrag har även höjts till 75 000 kr per person och år, jämfört med tidigare 50 000 kr.

Mot bakgrund av att nya avdrag ökar risk för fel och fusk kommer Skatteverket att kontrollera dessa avdrag och det är viktigt att både utförare och köpare har koll på underlagen.

  • Nya skattereduktioner för installation av grön teknik

De tidigare stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon har från och med 1 januari 2021 ersatts av skattereduktion som innebär att köparen får avdrag direkt på fakturan. För att erhålla skattereduktionen ska arbetet vara utfört och betalat under 2021. Skatteverket har fått i uppgift att hantera dessa avdrag och kommer att genomföra kontroller av avdragen i år.

Har du frågor om personbeskattning?

Om du har frågor eller funderingar kring din privata eller din verksamhets deklaration är du välkommen att kontakta oss.

Maria Jancic

Maria Jancic

Maria Jancic arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Maria jobbar inom olika områden, bland annat inom internationell personbeskattning.
073-860 17 29
maria.s.jancic@pwc.com
Maria Jancic works with international personal income taxation at PwC’s Jönköping office.
+46 738 601 72 maria.s.jancic@pwc.com

Lämna en kommentar