<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

CBAM - EU föreslår utjämnande koldioxidavgift på vissa importerade varor

EU:s myndigheter har tidigare kommunicerat avsikten att inom ramen för det bredare initiativet "Green Deal" introducera en avgift för ...

Läs artikeln
Dela