Läs artikeln

CBAM - EU föreslår utjämnande koldioxidavgift på vissa importerade varor

EU:s myndigheter har tidigare kommunicerat avsikten att inom ramen för det bredare initiativet "Green Deal" introducera en avgift för ...

Läs artikeln
Dela