<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Stödjer stödpartierna en skattereform?

PwC illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

I del tre av PwC:s intervjuserie om en skattereform får vi nu ta del av åsikterna från Centerpartiet och Liberalerna. Håller de fast vid att en skattereform ska genomföras under mandatperioden och hur ser de på de ingredienser som en skattereform bör innehålla? PwC:s skatterådgivare Ulrika Lundh Eriksson avslutar med en kommentar. 

Hur ser ni på behovet av en skattereform? 

Liberalerna:
Skattesystemets huvudsyfte är att finansiera de offentliga åtagandena, men i sin utformning bör det i möjligaste mån inte påverka strävsamhet, flit, ambition och risktagande negativt och samtidigt göra Sverige till ett konkurrenskraftigt land. Sedan vi medverkade till den förra stora skattereformen har skattesystemet stegvis blivit mer svåröverskådligt och gått ifrån de ursprungliga principerna. Detta behöver rättas till. 

Centerpartiet:
För oss är detta en grundläggande punkt i januariavtalet. Centerpartiet har länge drivit på för att få en skattereform på plats. Den ska ha inriktning på att minska skatten på arbete, öka konkurrenskraften och därigenom trygga välfärdens framtida finansiering. Ett nytt skattesystem ska vara enkelt och transparent. Skattetrycket ska sänkas och rejält sänkta skatter på jobb och företagande bör finansieras bland annat med att höja skatten på konsumtion och att smutsa ned miljön.

Hur sannolikt är det att det konkreta arbetet med en skattereform påbörjas under mandatperioden?

Liberalerna:
Liberalerna har redan medverkat till flera viktiga skattereformer. Skatten på jobb och företagande har sänkts, medan värnskatten och flyttskatten avskaffats. Detta har inneburit steg mot de skatteprinciper vi vill styra till. Till detta återstår nu att ta ett samlat grepp med bred förankring i riksdagen. 

Centerpartiet:
Det är inte bara sannolikt utan för oss en självklarhet. Alla punkter i Januariavtalet ska bockas av.

Påverkar coronakrisen behovet av en skattereform? I så fall ökar eller minskar behovet?

Liberalerna:
Behovet av reformer ökar. Krisen driver stora grupper ut i arbetslöshet. Ska de inte fastna i varaktigt utanförskap behöver politiken leverera. I spåret av restriktionerna har även digitaliseringen ökat runt om i världen. Ska Sverige fortsätta att vara ett konkurrenskraftig företagarland måste skattesystemet anpassas till morgondagens innovationer och företagsmodeller. 

Centerpartiet:
En skattereform är nödvändig oavsett pandemi eller ej. Om något så har vissa reformbehov blivit än tydligare. Skatteregelverket som företagen möter är en del, en annan är att Sverige behöver strukturella reformer som stärker konkurrenskraften på långs sikt.

“Båda partierna nämner förenklingar som grund för en skattereform med mer transparens och överblickbarhet som honnörsord. Centerpartiet är väldigt tydliga i sitt svar när det gäller att reformen ska genomföras enligt plan och det finns heller inga signaler från Liberalerna om att pandemin ska bromsa reformarbetet. Liberalerna sätter även fingret på en intressant punkt - nämligen behovet av strukturella förändringar i skattesystemet för att möta morgondagens företagande och främja innovationsklimatet.”

- Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare PwC

Läs gärna första delen i vår intervjuserie där vi frågar regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet hur det blir med skattereformen och del två där Moderaterna och Kristdemokraterna tycker till om en skattereform

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar