<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Justering av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Laddning av elbil ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har lämnat ett förslag om en schabloniserad justering av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar som utgår ifrån bilens miljöteknik. Jämför detta med dagens beräkning av förmånsvärdet där nybilspriset för en miljöbil ska justeras nedåt till närmast jämförbara bil utan miljöteknik. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och omfattar bilar som blir skattepliktiga för första gången från och med det datumet.

Ett bilförmånsvärde beräknas enligt en särskild schablon och utgångspunkten i denna schablonberäkning är bilens nybilspris. Enligt nuvarande bestämmelser tillämpas särskilda regler om nedsättning av beräknat bilförmånsvärde kopplat till just miljöanpassade bilar. Med en miljöanpassad bil avses i sammanhanget en bil som är utrustad och drivs med en miljöteknik.

Miljöanpassade bilar har ofta ett högre nybilspris

En bil som är utrustad med miljöteknik har oftast ett högre nybilspris än närmast jämförbara bil utan sådan specifik miljöteknik, om så är fallet så ska förmånsvärdet justeras nedåt till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för en jämförbar bilmodell utan miljöteknik.

Antalet miljöbilar har ökat

När den nuvarande justeringen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar infördes var miljöbilar förhållandevis få till antalet och vanligtvis en anpassning av redan befintlig modell med bensin eller diesel som drivmedel. Sedan bestämmelsen om justering av förmånsvärdet för en miljöbil infördes så har antalet miljöbilar ökat kraftigt och många modeller saknar idag en jämförbar bil utan miljöteknik.

Läs även: Lättare att uppfylla lönekravet om du växlar bilförmån till lön

Regeringen föreslår en schabloniserad nedsättning

I syfte att få en förutsebarhet och enhetlig beskattning så har regeringen lämnat ett förslag till riksdagen som innebär att nuvarande bestämmelser om justering av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar tas bort och ersätts med en schabloniserad nedsättning utifrån bilens miljöteknik.

Bilar som omfattas av förslaget

I dag kan alla bilar som drivs med mer miljöanpassade drivmedel få ett nedsatt nybilspris vid beräkningen av förmånsvärdet, vilket innebär att elbilar, vätgasbilar, laddhybrider, elhybrider, mildhybrider, gasbilar och etanolbilar omfattas. Enligt regeringens förslag ska den schabloniserade justeringen för miljöanpassade bilar fortsatt endast omfatta elbilar, vätgasbilar, laddhybrider och gasbilar.

Regeringen föreslår att nybilspriset ska sättas ned vid beräkning av bilförmånsvärdet enligt följande:

  • 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar
  • 140 000 kronor för laddhybrider
  • 100 000 kronor för gasbilar.

Justering ska som högst vara 50 procent av bilens nybilpris.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och ska tillämpas på bilar som blir skattepliktiga för första gången från och med det datumet. För miljöanpassade bilar som blivit skattepliktiga före den 1 juli 2022 gäller fortsatt nuvarande bestämmelser om justering av förmånsvärdet.

Ta del av propositionen på regeringen.se:
Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Madelene Vilhelmsdotter

Madelene Vilhelmsdotter

Madelene Vilhelmsdotter arbetar på PwC:s kontor i Skövde med skatterådgivning för företag och deras ägare.
Kontakt: 010-212 78 56, madelene.vilhelmsdotter@pwc.com

Lämna en kommentar