Beslut om förlängd tidsperiod avseende skattelättnader för utländska experter

Forskare i labb ‹ Tillbaka till artiklarna

Finansdepartementet lämnade tidigare i år ett förslag om att förlänga tidsperioden för den så kallade expertskatten från tre till fem år. Den 2 december beslutade riksdagen om förslaget.

Utländska företagsledare, forskare, experter och nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige kan ansöka om en särskild skattelättnad. Det innebär huvudsakligen att endast 75 procent av “expertens” inkomst är skattepliktig och underlag för arbetsgivaravgifter. Enligt gällande regler gäller detta under de tre första åren i Sverige. Nu har det beslutats att perioden ska förlängas från tre år till fem år. Ändringen träder i kraft 1 januari 2021.

För att beviljas skattelättnader måste bland annat den utländska experten vara specialist inom tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet, en högt kvalificerad forskare, en person i företagsledande ställning eller annan nyckelperson. Det finns även en förenklingsregel som innebär att personer som har en månadslön som överstiger två prisbasbelopp anses vara experter. 2021 behöver månadslönen uppgå till minst 95 201 kr om man ska beviljas skattelättnad enligt förenklingsregeln.

Syftet med att förlänga perioden är att de svenska reglerna på ett bättre sätt ska kunna konkurrera med och motsvara reglerna i andra länder i Europa. Det framhölls i förslaget att det är viktigt att reglerna är konkurrenskraftiga eftersom företag som är etablerade i Sverige annars får sämre möjligheter att rekrytera utländska experter, forskare och nyckelpersoner.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021 men tillämpas på vistelser som påbörjas efter den
31 maj 2020. Syftet med övergångsbestämmelserna är att företag inte skulle behöva avvakta med att rekrytera tills dess att det fattades beslut om de nya reglerna. 

Övergångsbestämmelser för den som påbörjat sin vistelse 1 juni 2020 eller senare

De som redan sökt och fått ett beslut som gäller i tre år måste lämna in en ny ansökan för att få ett beslut som gäller under fem år. En ny ansökan kan lämnas in så länge vistelsen i Sverige inte påbörjades före den 1 juni 2020. 

I normala fall ska ansökan om skattelättnader lämnas in till Skatterättsnämnden senast tre månader efter att vistelsen i Sverige påbörjats. Om vistelsen i Sverige påbörjas under perioden 1 juni-31 december 2020 ska den nya ansökan istället ha kommit in senast den 31 mars 2021. Den första ansökan måste dock ha kommit in inom tre månader från arbetets start i Sverige.      

Läs riksdagens beslut

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.

Kontakt: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företagarnas skatteadministration tynger allt mer

PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern visar att många företag brottas med en växande hantering av skatter. Bland övriga resultat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är du aktiv inom e-sport – dags att börja fundera på deklarationen redan nu!

För kalenderåret 2021 ska individer med inkomster från e-sport och andra aktiviteter på internet och sociala medier deklarera inkomster som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln