<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Beslut om förlängd tidsperiod avseende skattelättnader för utländska experter

Forskare i labb ‹ Tillbaka till artiklarna

Finansdepartementet lämnade tidigare i år ett förslag om att förlänga tidsperioden för den så kallade expertskatten från tre till fem år. Den 2 december beslutade riksdagen om förslaget.

Utländska företagsledare, forskare, experter och nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige kan ansöka om en särskild skattelättnad. Det innebär huvudsakligen att endast 75 procent av “expertens” inkomst är skattepliktig och underlag för arbetsgivaravgifter. Enligt gällande regler gäller detta under de tre första åren i Sverige. Nu har det beslutats att perioden ska förlängas från tre år till fem år. Ändringen träder i kraft 1 januari 2021.

För att beviljas skattelättnader måste bland annat den utländska experten vara specialist inom tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet, en högt kvalificerad forskare, en person i företagsledande ställning eller annan nyckelperson. Det finns även en förenklingsregel som innebär att personer som har en månadslön som överstiger två prisbasbelopp anses vara experter. 2021 behöver månadslönen uppgå till minst 95 201 kr om man ska beviljas skattelättnad enligt förenklingsregeln.

Syftet med att förlänga perioden är att de svenska reglerna på ett bättre sätt ska kunna konkurrera med och motsvara reglerna i andra länder i Europa. Det framhölls i förslaget att det är viktigt att reglerna är konkurrenskraftiga eftersom företag som är etablerade i Sverige annars får sämre möjligheter att rekrytera utländska experter, forskare och nyckelpersoner.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021 men tillämpas på vistelser som påbörjas efter den
31 maj 2020. Syftet med övergångsbestämmelserna är att företag inte skulle behöva avvakta med att rekrytera tills dess att det fattades beslut om de nya reglerna. 

Övergångsbestämmelser för den som påbörjat sin vistelse 1 juni 2020 eller senare

De som redan sökt och fått ett beslut som gäller i tre år måste lämna in en ny ansökan för att få ett beslut som gäller under fem år. En ny ansökan kan lämnas in så länge vistelsen i Sverige inte påbörjades före den 1 juni 2020. 

I normala fall ska ansökan om skattelättnader lämnas in till Skatterättsnämnden senast tre månader efter att vistelsen i Sverige påbörjats. Om vistelsen i Sverige påbörjas under perioden 1 juni-31 december 2020 ska den nya ansökan istället ha kommit in senast den 31 mars 2021. Den första ansökan måste dock ha kommit in inom tre månader från arbetets start i Sverige.      

Läs riksdagens beslut

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund arbetar på PwCs: kontor i Örebro respektive Stockholm med individbeskattning och frågor i internationell kontext och är särskilt specialiserade kring arbetsgivarfrågor vid gränsöverskridande personal.

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Hanna: 070-929 44 45, hanna.ekelund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln