<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gåva från bolag kan medföra beskattning av delägare

Kvinna med kaffekopp vid julgran ‹ Tillbaka till artiklarna

Det lackar mot jul och många företag skänker gåvor till välgörande ändamål. De flesta företag har insikt i det faktum att gåvan inte är en kostnad för intäkternas förvärvande, och att den således inte är avdragsgill i företaget. Det som många inte är medvetna om är dock att en gåva från ett fåmansföretag kan medföra skattekonsekvenser för delägaren privat om inte gåvan lämnas på rätt sätt. Här går vi igenom skattekonsekvenserna om det inte går till på rätt sätt.

Utfallet av förhandsbeskedet

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (39-22/D) som kom i slutet av september konstaterades att en värdeöverföring i form av en gåva lämnad av ett fåmansföretag skulle utdelningsbeskattas hos delägaren. Detta då gåvan/värdeöverföringen var att anse som en ej affärsmässig förmögenhetsöverföring från bolaget. 

Frågan i förhandsbeskedet

I praxis har det tidigare fastställts att aktieägare som ger bort rätten till framtida utdelning inte ska beskattas för denna. Frågan i detta avgörande var om delägaren till ett fåmansföretag skulle beskattas för en gåva beslutad på bolagsstämman. Då ett beslut om gåva till välgörande ändamål, på bolagets bolagsstämma, inte kan anses ingå i bolagets normala verksamhet samt att delägaren själv inte kan anses ha gett bort rätten till framtida utdelningar har ledning tagits i praxis avseende transaktioner som är ej affärsmässigt motiverade. 

Enligt praxis på området ska förmögenhetsöverföringar i bolagssektorn som inte är affärsmässigt motiverade behandlas som ett förfogande av aktieägaren, vilket medför att överföringen ska hanteras som en utdelning till aktieägaren. I detta fall kom utdelningen inte att beskattas som lön då delägaren själv inte var aktiv i bolaget som lämnat gåvan utan i ett intressebolag längre ner i strukturen. Utdelningen skulle dock beskattas enligt 3:12-regelverket då aktierna i bolaget var kvalificerade för ägaren.

Förhandsbeskedet är överklagat till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) men sannolikheten för att HFD ska ändra utgången i fallet anser vi vara låg då tolkningen ligger i linje med tidigare praxis samt lagstiftning på området. 

Möjlighet att lämna gåvor utan skattekonsekvenser för delägaren

Ett företag kan normalt endast lämna gåvor av ringa värde till välgörande ändamål utan att gåvan ska medföra några skattekonsekvenser för delägaren. Vid beloppsmässigt stora gåvor finns det en risk att gåvan i själva verket är ett uttryck för ägarens egen gåvoavsikt, med risk för beskattning av delägaren som följd. 

Som nämnts ovan finns det dock enligt praxis en möjlighet att lämna gåvor till företag och organisationer utan att gåvan medför några skattekonsekvenser för det utdelande bolaget eller delägaren. Detta kan ske genom att delägaren beslutar om att ge bort hela eller viss del av sin framtida utdelning till en viss organisation. 

För att säkerställa korrekt hantering, och undvika beskattning av delägaren, bör följande steg genomföras:

  • Aktiebrev och utdelningskuponger upprättas.
  • Ägaren beslutar om att utdelningskuponger ska ges i gåva till mottagande organisation. Gåvan konkretiseras i form av ett gåvobrev. 
  • Bolagsstämman beslutar om att lämna en utdelning-beslutet om att gåvan (av utdelningskupong) ska lämnas måste ske innan dess att Bolagsstämman beslutar om att lämna en utdelning. Detta då delägaren riskerar att bli beskattad om Bolagsstämman fattar beslut om att lämna en utdelning innan gåvan har lämnats. 
  • Innehavaren av utdelningskupongen (mottagande organisation) beskattas för det erhållna beloppet. I många fall blir dock mottagen gåva/utdelning skattefri hos mottagaren på grund av mottagarens status som skattebefriad allmännyttig organisation. 

Det är viktigt att all formalia finns på plats i samband med att gåvan lämnas, såsom gåvobrev och utdelningskupong samt att alla transaktioner sker i rätt ordning. Om bolag önskar att lämna viss del av sitt överskott i gåva rekommenderar vi att bolaget tar kontakt med en skattejurist för att säkerställa att gåvan i alla delar hanteras korrekt, i syfte att undvika beskattning av delägaren. 

Läs också: Julgåvor och julbord till anställda och kunder - detta gäller 2022 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Ida Lejerdal & Oscar Warglo

Ida Lejerdal & Oscar Warglo

Ida Lejerdal och Oscar Warglo är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm. Oscar fokuserar på skattefrågor för bland annat familje- och entreprenörsledda bolag.
Ida: 010-212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln