<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Adventskalendern 2021: Tax matters önskar God Helg!

Mönster jul ‹ Tillbaka till artiklarna

Så var det slutet av december igen och Tax matters vill önska dig en riktigt god helg! Under året har intresset varit stort för såväl covid-19-relaterade frågor och hållbarhetsfrågor som för ett stort antal andra viktiga områden. Vår strävan är alltid att hjälpa dig som läsare att på ett så tydligt sätt som möjligt kunna ta del av den senaste informationen och få kunskap och insikter inom skatteområdet.

Under 2021 har Tax matters noga följt utvecklingen kring covid-19 och rapporterat om nya stödåtgärder och om förlängningar av befintliga åtgärder. Även mer långsiktiga skattemässiga konsekvenser av pandemin har tagits upp. Exempel på sådana är skattehöjningar som kan bli aktuella när det blir dags att ta itu med de skulder som har byggts upp under hanteringen av pandemin och konsekvenser av att hemarbete, för många, har blivit en mer naturlig del av vardagen.

Tax matters har en bred bevakning och rapportering av nya lagförslag och praxis inom i princip samtliga skatteområden. Några exempel under 2021 har varit bland annat Brexit, personaloptioner, ränteavdragsregler, underskottsregler, reklamskatt, fastighetstaxering, moms och internprissättning. Vårt mål är att, för dig som läsare, vara källan till kunskap och senaste nytt inom skatteområdet.

PwC:s årliga undersökning Skattebarometern visade tydligt att svenska företag vill se enklare regelverk för att minska den administrativa bördan kring sin skattehantering. Undersökningen visar också att näringslivet generellt är för grön skatteväxling. Klimatdebatten gör att skattefrågor gällande hållbarhet såsom grön skatteväxling och andra miljörelaterade skattefrågor hamnat i fokus.

Fortfarande är det dock vanligt att skatt inte är en självklar del av företags och organisationers hållbarhetsarbete.

Skattesystemen kan bidra till att lösa samhällsviktiga utmaningar, men de behöver vara förutsägbara, långsiktiga och enkla att förstå och förhålla sig till. En viktig fråga inför och under valåret 2022 är därför behovet av ett förenklat skattesystem och ett regelverk som drivs av en grundläggande logik som genomsyrar hela skattelagstiftningen. För att detta ska bli verklighet krävs en bred överenskommelse, över blockgränserna och mellan en klar majoritet av riksdagspartierna.

Jag vill rikta ett stort tack till dig som läsare av Tax matters. Intresset har varit stort under året vilket har visat sig genom ett fortsatt stort antal läsare. Under de kommande helgerna tar Tax matters en liten paus och kommer tillbaka igen i januari. Självklart fortsätter vi då att bevaka och hålla dig uppdaterad på det senaste inom skatteområdet, inte minst i den kommande valrörelsen.

Slutligen vill jag tillsammans med skatteavdelningen på PwC önska dig en trevlig fjärde advent och en riktigt God Helg!

Hälsningar 
Kajsa Boqvist, ansvarig för Tax på PwC Sverige

Läs gärna våra artiklar

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig för Tax på PwC Sverige och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Kontakt: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com

Lämna en kommentar