<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Julgåvor och julbord till anställda och kunder - detta gäller 2022

Röda julgranskulor ‹ Tillbaka till artiklarna

Julen närmar sig och många företag ger både julgåvor till anställda och kunder samt bjuder på julbord. Här går vi igenom vad som gäller skattemässigt avseende både anställda och kunder.

Julgåvor till anställda

Gåvor från arbetsgivare till anställda är normalt en skattepliktig förmån för den anställde, men det finns vissa gåvor från arbetsgivaren till anställda som kan vara icke skattepliktiga. Julgåvor av mindre värde är en sådan gåva.

Under 2022 är julgåvor till anställda skattefria om gåvans marknadsvärde inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Det krävs även att gåvan ges till alla anställda eller åtminstone en större grupp av anställda. Om gåvans marknadsvärde överstiger gränsvärdet 500 kronor ska den anställde förmånsbeskattas för gåvans fulla värde från första kronan – och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på hela värdet. Viktigt att tänka på är att med gåvans marknadsvärde menas värdet för den anställde. Om gåvan i handeln kostar mer än 500 kronor har gåvan ett för högt värde för att vara en skattefri gåva även om arbetsgivaren av någon anledning kunnat köpa in gåvan billigare. Kostnaden är då visserligen avdragsgill som en lönekostnad, men arbetsgivaren får inte göra avdrag för ingående moms på inköpet av gåvan.

Under 2020 och 2021 har det funnits möjlighet att ge en skattefri gåva till anställda med ett högre belopp, till följd av en tillfällig lagstiftning med anledning av pandemin. Den möjligheten finns inte kvar i år.

Kontanter eller presentkort

En julgåva i form av pengar eller presentkort/check som kan bytas mot pengar är inte skattefri, medan presentkort som endast får lösas in mot en bestämd vara eller tjänst normalt omfattas av skattefriheten.

Läs mer om presentkort och vouchers: Presentkort - så gör du med momsen

Välgörenhet

Julgåvor i form av bidrag till välgörande ändamål blir allt vanligare. Om en anställd istället för att få en julgåva önskar att arbetsgivaren skänker pengarna till välgörenhet är gåvan att likställa med kontanter och den anställde ska förmånsbeskattas för värdet. Om arbetsgivaren däremot själv väljer att skänka pengar till välgörenhet istället för att ge de anställda en julgåva är det inte fråga om en skattepliktig gåva till den anställde. Arbetsgivaren får dock inte göra avdrag för en sådan donation, då den inte anses ha någon affärsmässighet.

Julgåvor till kunder

Det är också vanligt att företag köper julgåvor till sina kunder. Det finns inte några särskilda möjligheter till skattemässigt avdrag för just julgåvor till kunder, då det räknas som personlig generositet. Gåvor till kunder följer de vanliga avdragsreglerna, vilket innebär att det ska vara fråga om en representations- eller reklamgåva och avdrag medges med högst 300 kronor inklusive moms.

Läs även om vad som gäller momsavdrag:
Håll koll på momsavdragen för julgåvor och julbord 2022

Julbord med anställda

Julbord och julfest för anställda är som regel att likställa med intern representation och är i så fall skattefria för de anställda. Representationsreglerna innebär att företaget får göra avdrag endast för enklare förtäring till ett värde av högst 60 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Utöver det medges avdrag inte alls och därför får företaget inte göra avdrag för måltider och dryck. För kringkostnader som lokalhyra, musikunderhållning och liknande medges avdrag med högst 180 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Kostnader i samband med personalfest är avdragsgilla för max två tillfällen per år. Om anställdas familjemedlemmar är bjudna på julfesten kan företaget få göra avdrag även för dem. Vid rätt förutsättningar är också kostnader för resa och övernattning (endast en natt) i samband med julfest på annan ort avdragsgilla.

Alltför påkostade julfester som kan räknas som lyxrepresentation är inte avdragsgilla för företaget och kan även komma att förmånsbeskattas hos de anställda. Hela kostnaden blir i så fall visserligen avdragsgill som en lönekostnad, men företaget måste samtidigt betala arbetsgivaravgifter på värdet av förmånen. Det går inte att säga var gränsen för lyxbetonat går, varför det är bra att hålla julbordet/julfesten på en rimlig nivå.

Värt att notera är att en jullunch normalt inte ses som intern representation och utgör därför en skattepliktig förmån för de anställda. Det gäller även om företaget väljer att skicka hem maten till de anställda istället för att bjuda in till julbord.

Julbord med kunder

Om ett företag bjuder kunder på julbord måste förutsättningarna för extern representation vara uppfyllda för att företaget ska få göra ett skattemässigt avdrag. Avdrag för måltider medges inte överhuvudtaget, men däremot kan avdrag medges för kringkostnader med max 180 kronor exklusive moms per person.

För att det ska vara fråga om extern representation krävs det att företaget bjuder kunden på julbord i samband med en affärsförhandling eller på annan affärsmässig grund. Om företaget bjuder en större grupp kunder på julbord samtidigt är det sannolikt inte fråga om en affärsförhandling och i så fall är det inte heller extern representation.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

John Styrström & Lina Gardlow

John Styrström & Lina Gardlow

John Styrström och Lina Gardlow arbetar på PwC:s kontor i Linköping och Norrköping respektive Umeå med skatterådgivning till i huvudsak ägarledda företag och deras ägare.

John: 072-246 52 16, john.styrstroem@pwc.com
Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att se över reglerna kring skattemässiga underskott och fusioner?

Regeringen presenterade i början av året en rad förslag för att förenkla hanteringen av skattemässiga underskott vid ägarförändringar. Vi ...

Läs artikeln