<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Niklas Wykman kommenterar rapporten Vårt framtida skattesystem

‹ Tillbaka till artiklarna

Klas Eklund presenterade nyligen sin ESO-rapport Vårt framtida skattesystem. För att ta reda på lite mer om vad oppositionen tycker om rapportförslaget till en skattereform, så intervjuar vi här Niklas Wykman som är skattepolitisk talesperson för Moderaterna. Hur ser Moderaterna på de olika delarna i rapporten? Vilka skattefrågor är mest viktiga att lyfta i skattediskussionen framåt? Finns det egentligen möjligheter att nå samsyn över blockgränserna? Frågorna ställs av Anders Månsson, skatterådgivare på PwC. 

Socialdemokraterna och Centerpartiet hamnar i skottgluggen när Niklas Wykman menar att dessa partier har utnyttjat coronakrisens stiltje för att inte komma vidare med en skattereform. Vidare oroas Niklas Wykman över att en blandning av Socialdemokraternas och Centerpartiets politik leder till sämre resultat på skatteområdet. Fokus för skattereformen bör vara att råda bot på låg tillväxttakt och hög arbetslöshet. 

 

När det gäller enskilda delar i Klas Eklunds ESO-rapport, så hyllar han förslaget om en enhetlig moms och menar att den definitivt bör ingå i en skattereform. Inte minst för att momsfrågan är något som påverkar och engagerar många företagare. När det gäller en mycket kontroversiell fråga, beskattning av boende, så avvisar Niklas Wykman rapportens intention att återinföra fastighetsskatten. Han delar även ut en känga till landets nationalekonomer som han anser behöver läsa på kring offentliga finanser, eftersom de ibland ser fastighetsskatten som en universallösning på skatteområdet. 

“Niklas Wykman och Moderaterna är i stora delar positivt inställda till Klas Eklunds ESO-rapport om ett framtida skattesystems struktur. På så sätt finns det förutsättningar att nå samsyn framåt. Däremot verkar ett samarbete med den forna allianspartnern Centerpartiet långt borta inom skatteområdet. Intressant i det sammanhanget är att PwC:s undersökning Skattebarometern 2020 visar att det är just den tidigare Alliansens skattepolitik som Sveriges företagare nu efterfrågar allra mest.”
- Anders Månsson, skatterådgivare PwC

Anders Månsson

Anders Månsson

Anders Månsson är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.

Kontakt: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Lämna en kommentar