Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet avrundar artikelserien om en skattereform

Illustration PwC ‹ Tillbaka till artiklarna

Nu har det blivit dags att avsluta artikelserien om riksdagspartiernas syn på en skattereform och det görs med svaren från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Var står egentligen partierna i frågan om en skattereform och är det realistiskt att den här överenskommelsen kommer att gå att hålla under mandatperioden? En kommentarer till partiernas svar ges av PwC:s skatterådgivare Anders Månsson.

Hur ser ni på behovet av en skattereform?

Sverigedemokraterna:
Sedan skattereformen på 90-talet har systemet under åren blivit ett alltmer komplext lapptäcke som inte maximerar intäkterna i förhållande till skattetrycket. Vi vill därför se, och har tidigare föreslagit, en bred översyn för att öka drivkrafterna att arbeta – särskilt bland grupper med låg eller ingen inkomst.

Vänsterpartiet:
Behovet är stort. Dels behöver det samlade skatteuttaget öka för att finansiera ökade demografiska kostnader inom välfärden, dels behöver skatteuttaget fördelas mer rättvist för att öka jämlikheten i samhället. Vidare behöver principen om lika skatt vid lika inkomst återupprättas. Sverige har det minst omfördelande skattesystemet bland EU:s kärnländer så en skattereform som ökar jämlikheten behövs. Skatten på kapital och höga inkomster behöver höjas och skatten för låginkomsttagare sänkas.

Hur sannolikt är det att det konkreta arbetet med en skattereform påbörjas under mandatperioden?

Sverigedemokraterna:
Enligt avtalet mellan regeringen och dess liberala stödpartier ska ett sådant arbete påbörjas, men det vi har sett hittills har snarare gått i motsatt riktning där vi har sett röda, svåröverskådliga, skattehöjningar på plastpåsar, kläder, vitvaror m.m. parallellt med symbolpolitiska skattesänkningar för vissa grupper som snarare har en undanträngande effekt än en inkomsthöjande effekt. Sverigedemokraterna står dock fast vid att skattesystemet behöver reformeras. Det måste bli både lättare att överskåda samt mer effektivt.

Vänsterpartiet:
Svårt att bedöma, men januaripartierna förefaller stå långt ifrån varandra, så det är nog inte så troligt med något resultat innan valet.

Påverkar coronakrisen behovet av en skattereform? I så fall ökar eller minskar behovet?

Sverigedemokraterna:
Både ja och nej. Med coronapandemin har det funnits ett behov av tillfälliga åtgärder för att förbättra företagens möjligheter att överleva krisen, som kanske inte har gjort systemet mer lättöverskådligt. Samtidigt behöver näringslivet även i kristider känna sig trygga i att lagstiftarna arbetar för att förenkla regelverk och öka effektiviteten i skattesystemet.

Vänsterpartiet:
Coronakrisen har visat på bristerna inom t.ex. sjukvården och äldreomsorgen, välfärden behöver stärkas. Regeringens krisåtgärder har gynnat storföretagen och kapitalägarna. Vid utformningen av skattepolitiken efter krisens akuta fas måste de som gynnats av krispolitiken vara med och finansiera nödvändiga satsningar på välfärden och de investeringar som måste till för att möta klimatkrisen.

Ytterkantspartierna har naturligtvis olika syn på den grundläggande behoven för en skattereform. Att reformen behövs är de dock eniga om även om ingångsvärdena skiljer dem åt. Från Sverigedemokraterna talas det om ökade incitament till arbete och från vänsterpartiets håll om ökad jämlikhet och höjda skattenivåer. Vi märker en del skepticism när det gäller möjligheter till genomförande under mandatperioden, men inget av partierna anser att pandemin givit skäl till att sakta ner arbetet med en skattereform.

- Anders Månsson, skatterådgivare PwC

Läs gärna första delen i vår intervjuserie där vi frågar regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet hur det blir med skattereformen, del två där Moderaterna och Kristdemokraterna tycker till om en skattereform och del tre då stödpartierna Centerpartiet och Liberalerna tycker till.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företagarnas skatteadministration tynger allt mer

PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern visar att många företag brottas med en växande hantering av skatter. Bland övriga resultat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är du aktiv inom e-sport – dags att börja fundera på deklarationen redan nu!

För kalenderåret 2021 ska individer med inkomster från e-sport och andra aktiviteter på internet och sociala medier deklarera inkomster som ...

Läs artikeln