<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Halvtid i mandatperioden - hur blir det med skattereformen?

Illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

Vi är halvvägs in i mandatperioden och tiden börjar bli knapp för den skattereform som utlovades i januariöverenskommelsen. Var står partierna i frågan och tror de att den här punkten i överenskommelsen går att hålla?

Tax matters tittar närmare på läget i partierna när det gäller en framtida skattereform och PwC:s skatterådgivare Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson kommenterar läget. Först ut i vår artikelserie är regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Hur ser ni på behovet av en skattereform? 

Socialdemokraterna:
Skattereform finns som en punkt i januariavtalet och det bereds i Finansdepartementet. Välfärdens framtida och långsiktiga finansiering samt ökad jämlikhet är två viktiga utgångspunkter för oss.

Miljöpartiet:
Vi gick till val på att genomföra en bred skattereform och ser fortsatt ett behov av en skattereform som främjar den gröna omställningen, minskar ekonomiska klyftor, minskar hushållens skuldsättning och långsiktigt tryggar välfärdens finansiering.

Hur sannolikt är det att det konkreta arbetet med en skattereform påbörjas under mandatperioden?

Socialdemokraterna:
Arbete pågår i Finansdepartementet och januariavtalets punkter ska uppfyllas.

Miljöpartiet:
Även om arbetet med en skattereform är angeläget har vi som arbetar med den ekonomiska politiken tvingats lägga mycket tid och kraft på att hantera den ekonomiska kris som utlösts av det nya coronaviruset. För oss i Miljöpartiet är det angeläget att komma igång så snart som möjligt. 

Påverkar coronakrisen behovet av en skattereform? I så fall ökar eller minskar behovet?

Socialdemokraterna:
I sig har inte behovet påverkats, särreglerna och undantagen har länge varit för många, men pandemin har försenat arbetet. Självklart måste pandemins effekter på svensk ekonomi och statsfinanserna beaktas i reformen.

Miljöpartiet:
Det kommer fortsatt vara angeläget med en skattereform. Coronakrisen har exponerat brister inom exempelvis äldrevården och vi måste lösa den långsiktiga finansieringen av välfärden på ett sådant sätt att vi kan åtgärda de brister vi nu sett. Det finns också skäl att tro att coronakrisen bidrar till att de ekonomiska klyftorna ökat, vilket ökat behovet av en skattereform.

Miljöpartiet är det av regeringspartierna som trycker på mest när det gäller en skattereform och med hänvisning till att en bred skattereform var en del av deras valplattform. Ekonomiska klyftor till följd av coronakrisen ses även som ett argument för en skattereform av Miljöpartiet. Socialdemokraterna nämner jämlikhet som grund för en skattereform, men är inte lika tydliga med ökade behov på grund av pandemin. Sannolikt finns däremot mer prestige kopplat till själva genomförandet av Januariöverenskommelsen.
- Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare PwC

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar