Läs artikeln

Regeringen går vidare med ändrade regler för beskattning av optioner

I en debattartikel i Dagens industri idag presenterar Mikael Damberg och Per Bolund regeringens avsikt att gå vidare med de nya reglerna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss med förslag om skattelättnader för vissa personaloptioner

Regeringen har idag meddelat att de avser lägga fram en lagrådsremiss den 20 december där vissa personaloptioner ges skattelättnader. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Arbetsgivare får subventionera anställdas köp av syntetiska optioner

Högsta förvaltningsdomstolen anser att syntetiska optioner, som arbetsgivaren subventionerar genom extra löneutbetalningar, är värdepapper ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Incitamentsutredningen – några intressanta remissvar

Vi har tidigare rapporterat om att Incitamentsutredningen lämnat sitt förslag om ändrade regler för beskattning av incitamentsprogram. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteregler för incitamentsprogram skapar debatt

Redan när Incitamentsutredningen tillsattes var debatten kring skatteregler för incitamentsprogram stor och under utredningens gång har en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Minister öppnar för skattelättnader för personaloptioner

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, uttalar i dagens DI förhoppningar om att Incitamentsutredningen kommer med förslag som ...

Läs artikeln
Dela