<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Nytt förhandsbesked om beskattning vid differentierad utdelning

Skatterättsnämnden har i ett nytt förhandsbesked (98-19/D) funnit att differentierad utdelning mellan delägare ska beskattas i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Teckningsoptioner kan användas i samband med kvalificerade personaloptioner enligt nytt förhandsbesked

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden kan personaloptioner som ger en rätt att i framtiden förvärva teckningsoptioner omfattas ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HFD undanröjer förhandsbesked avseende beskattning på preferensaktier innehavda av anställda

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen beslutat i mål avseende överklagat förhandsbesked att utdelning till anställd som innehar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning vid differentierad utdelning

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att differentierad utdelning, i samband med en delägares avveckling av ägandet i sitt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning av utdelning på anställdas preferensaktier

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att utdelning till anställd som innehar preferensaktier, vars utdelning kopplats till en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Garanterad tilldelning till anställda i samband med börsnotering medför skattepliktig förmån

Kammarrätten i Göteborg har genom dom i Mål nr 2976-18 beslutat att en skattepliktig förmån föreligger för anställda som har erbjudits att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt ställningstagande från Skatteverket om värdering av onoterade optioner

Skatteverket har den 29 oktober kommit med ett ställningstagande om värdering och bestämmande av volatilitet av onoterade optioner. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen går vidare med ändrade regler för beskattning av optioner

I en debattartikel i Dagens industri idag presenterar Mikael Damberg och Per Bolund regeringens avsikt att gå vidare med de nya reglerna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss med förslag om skattelättnader för vissa personaloptioner

Regeringen har idag meddelat att de avser lägga fram en lagrådsremiss den 20 december där vissa personaloptioner ges skattelättnader. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Arbetsgivare får subventionera anställdas köp av syntetiska optioner

Högsta förvaltningsdomstolen anser att syntetiska optioner, som arbetsgivaren subventionerar genom extra löneutbetalningar, är värdepapper ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Incitamentsutredningen – några intressanta remissvar

Vi har tidigare rapporterat om att Incitamentsutredningen lämnat sitt förslag om ändrade regler för beskattning av incitamentsprogram. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Minister öppnar för skattelättnader för personaloptioner

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, uttalar i dagens DI förhoppningar om att Incitamentsutredningen kommer med förslag som ...

Läs artikeln
Dela