Förbättrat investeringsklimat för utländska företag i Kina

Förbättrat investeringsklimat för utländska företag i Kina ‹ Tillbaka till artiklarna

Bedriver du verksamhet eller investerar i Kina, eller kanske går i tankar om att komma in på den kinesiska marknaden? Här går vi igenom vilka skatteuppdateringar inom kinesisk skatterätt som kan vara av intresse för svenska företag.

Denna artikel innefattar en kort översikt över förslag på olika skatteåtgärder som syftar till att förbättra investeringsklimatet för utländska investerare. Förslagen utfärdades 2017 men alla har inte implementerats. Även om förslagen enbart är vägledande och därför inte utgör lagstiftning eller bindande föreskrifter, bör förslagen kännas till när utländska företag blickar framåt och bevakar nya investeringsmöjligheter i Kina.

 • Flera branscher i Kina föreslås att öppnas upp för utländskt kapital

  Medan branscher som finans, telekommunikation, internet, kulturområdet, utbildning samt transport till hög grad styrs av statligt monopol och inte behandlas närmare av cirkuläret, förväntas restriktionerna för utländskt kapital avseende andra branscher att lättas eller elimineras. Dessa är till exempel bokföring, revision, arkitektur och kreditprövning. Restriktionerna för utländskt kapital på industrier för motorcyklar, produktion av etanol som bränsle och tillverkning av utrustning för järnvägstransporter kommer även att tas bort. De nya reglerna i detta avseende har implementerats under 2017 och i slutet av juli 2018 har uppdateringar skett som ytterligare lättar upp för utländskt kapital avseende vissa industrier. I augusti 2018 har nya regler utfärdats för att luckra upp restriktioner på utländskt ägande inom banksektorn och för kapitalförvaltningsföretag.
 • Utländska investerare föreslås få incitament till att bedriva sin verksamhet i centrala, västliga och nordöstliga regioner i Kina

  Incitamenten utgörs av bland annat finansiella subventioner till så kallade FIE-företag (”Foreign investment enterprises”) och ges under vissa förutsättningar. FIE-företag som bedriver en verksamhet som räknas upp i den så kallade “Preferential Industry Catalogue for Foreign Investment in Central and Western Regions”, får även tillämpa en reducerad inkomstskattesats på 15 procent. Ett mycket varierat och stort antal industrier och verksamheter omfattas.
 • Ytterligare betoning på att öppna upp för utländskt kapital

  I förslaget har ytterligare betonats vikten av att öppna upp fler industrier för utländskt kapital, till exempel bilar som drivs på alternativa sätt (”new energy automobile”), farkostdesign, reparationer av luftfartyg, internationell marintransport och persontransport med järnväg.
 • Skatteupphov för vissa investeringar

  Utländska företag har under vissa förutsättningar rätt till skatteuppskov på vinster som återinvesteras i så kallade ”encouraged projects”, det vill säga projekt som särskilt uppmuntras av den kinesiska staten. Ett stort antal olika industrier och verksamheter omfattas. Företag som återinvesterar i Kina bör därför ha koll på om investeringen ifråga görs i en verksamhet som anses utgöra ”encouraged project” som därmed kan berättiga till uppskov.
 • Utländsk skattekredit

  Företag som är skatteregistrerade i Kina, så kallade TRE-företag (”Chinese tax-resident enterprises”), inklusive multinationella bolag (MNC, ”multi-national corporate”) med sitt regionala högkvarter i Kina, är skyldiga att betala skatt på inkomst som kommer från både Kina och utomlands. Bolaget kan ansöka om utländsk skattekredit uppgående till ett visst belopp för inkomstskatt som betalas utomlands. I förslaget anges att nya skatteregler ska tas fram för att främja TRE- och MNC-företagens återföring av inkomster förvärvade utomlands till Kina.
 • Särskilda regler för ”Qualified Technology Advanced Service Enterprises”

  Så kallade TASE-företag (“Qualified Technology Advanced Service Enterprises”), som även gäller utländska företag som är registrerade i Kina, får i vissa så kallade pilotstäder tillämpa en reducerad inkomstskattesats om 15 procent. Den avdragsgilla procentandelen på kostnader för personalutbildning har även utökats till 8 procent av den totala kostnaden för bland annat löner. I förslaget föreslås en utökad tillämpning av dessa skatteregler till att även omfatta TASE-bolag i övriga delar av landet.

Förslagen om skatteuppskovet vid återinvestering, utländsk skattekredit samt det utökade tillämpningsområdet för skattereglerna avseende TASE-bolag till övriga delar av landet har samtliga trätt i kraft i slutet av 2017. Vi kommer med spänning bevaka och följa den fortsatta utvecklingen avseende de övriga förslagen.

Har du frågor om skatt?

Julia Shao

Julia Shao

Julia Shao arbetar med moms- och punktskatterådgivning på PwC:s kontor i Stockholm med fokus på rådgivning till bl.a. internationellt verksamma bolag och arbetar även med PwC:s China Desk. Julia har tidigare arbetat på advokatbyrå och på domstol.
010-212 91 38
Julia Shao works at PwC’s office in Stockholm. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
+46 10-212 91 38

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln