<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Fusion av utländska alternativa investeringsfonder utlöser beskattning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har vid prövningen av ett överklagat förhandsbesked nyligen funnit att en andelsägare inte ska omfattas ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Särskilda skatteregler för finansiell leasing

Som vi berättat om i tidigare Tax matters-artikel den 20 juni 2017 har regeringen skickat ut en omfattande promemoria om ändrade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Finansiella verksamhetsskatten på remiss

Betänkandet om skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) som presenterades i förra veckan har nu skickats ut på remiss av regeringen. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 snabba frågor om föreslagen skatt på finansiell verksamhet

Idag presenterades utredningen som tagit fram förslag till en skatt på finanssektorn. Lyssna på Daniel Glückman, skatterådgivare på PwC, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränta på kupongskatt som tagits ut i strid med EU-rätten

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att ränta ska utgå på återbetald kupongskatt när skatten har tagits ut i strid med EU-rätten. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket fortsatt restriktiva med att utfärda hemvistintyg till svenska fonder

Som vi skrivit om tidigare på Tax matters meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen den 15 april 2016 att en svensk värdepappersfond har rätt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FATCA – Vad händer under året?

Nästan ett år har gått sedan FATCA började gälla i Sverige och nu börjar rapporteringskraven trappas upp. Här får du en sammanfattning av ...

Läs artikeln
Dela