Valextra: Vad kan vi förvänta oss i höstbudgeten?

pwc-bevakar-valet-social-2018-1 ‹ Tillbaka till artiklarna

Valextra: Vad kan vi förvänta oss i höstbudgeten?Tax matters roll är inte bara att informera om och kommentera skattefrågor. Vi vill utmana också! Det gör vi utifrån de genomgångar av de skatteförslag som partierna presenterat under valrörelsen och som vi löpande bevakat. Tidpunkten för när höstbudgeten ska lämnas beror av vilken regering som nu bildas, men senast kring mitten av november för att riksdagen ska hinna fatta beslut före årsskiftet. Normalt sett är valbudgetar ganska tunna, tiden är för knapp för att hinna bereda särskilt mycket. En ny regering återkommer senare med större frågor. I år ligger valet en vecka tidigare, just för att Finansdepartementet ska ha lite mer tid att få ihop sin höstbudget.

Vad kan då tänkas komma i den budget som nu ska presenteras? Utgångspunkten är här att en ny regering tillträder i någon form.

  • Sänkt inkomstskatt. Flera partier har gått till val på sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare genom någon form av förstärkt jobbskatteavdrag. Likaså har flera partier gått till val på att justera den nedre brytpunkten för statlig inkomstskatt riktat mot främst medelinkomsttagare. Mindre skattesänkningar för dessa grupper kan förväntas i ett första steg, något större i ett andra steg.
  • Sänkt skatt för pensionärer. De flesta partier har gått till val på detta. Det återstår att se hur stora sänkningarna blir, och när de kommer, när nu rösterna har lagts.
  • Rut- och rotavdrag. Flera partier har gått till val på att dels höja avdragsbeloppet och dels låta avdragen omfatta fler tjänster. Detta för att skapa sysselsättning.
  • En skattesubventionerad anställningsform för nyanlända och yngre. Även sådana förslag har presenterats för att personer snabbare ska komma i sysselsättning. Arbetsmarknaden är dock minerad mark, men någon subventionerad sysselsättningsform kommer säkert.
  • Slopad diskriminering av fåmansföretagare som säljer sitt bolag inom familjen istället för externt. Ett färdigt förslag utan statsfinansiell kostnad finns framtaget.

I frågor där man inte har färdiga förslag kan en ny regering även avisera att man tänker tillsätta en utredning. Det kan bli fallet med:

  • Personaloptioner. För vilken gång i ordningen kan man fråga, men något måste ske.
  • En ny beskattningsmodell för den så kallade delningsekonomin. De plattformsbaserade företagen växer så det knakar samtidigt som dagens självanställningslösningar inte känns helt nöjaktiga.
  • Ränteavdragen. Ingen fråga för företagare, men sannolikt måste den frågan tas i.
  • Brister i 3:12-reglerna behöver åtgärdas. Det gäller som exempel 4-procentsregeln som direkt slår mot delägande nyckelpersoner i fåmansföretag.

Så vad ska vi gardera med? Att utredningar tillsätts för att förbereda en ny skattereform under mandatperioden. Den krasse kan se det som ett sätt att, om inte annat, skjuta svåra frågor ifrån sig. Vi är dock mer optimistiska än så. Det politiska trycket i frågan ökar för var dag och en skattereform rycker allt närmare.

Har du frågor om skatt?

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar