Fastighetstaxeringen – försenade deklarationer

Fastighetstaxeringen - försenade deklarationer ‹ Tillbaka till artiklarna

Just nu pågår den allmänna fastighetstaxeringen men trots att det bara är två veckor kvar till inlämningsdatum, 1 november, så har ännu inte alla fastighetsdeklarationer skickats ut från Skatteverket.

Enligt Skatteverkets tidigare information skulle blanketterna ha skickats ut senast den 27 september. Många fastighetsägare saknar dock fortfarande blanketter för flera fastigheter.

Skatteverket har nu uppmärksammat ett fel hos Skatteverkets IT-avdelning som resulterat i att en av filerna för utskrift av deklarationsblanketterna inte har körts. Denna fil kommer att köras på måndag, den 22 oktober, och blanketterna kommer att skickas ut nästa onsdag, den 24 oktober.

Fastighetsägare kan räkna med att få deklarationsblanketterna kring 29-30 oktober. Då det endast är två dagar kvar till inlämning kommer inlämningsdatumet för de försenade deklarationerna att förlängas till 3 december.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Thomas Almendal och Per-Erik Waller

Thomas Almendal och Per-Erik Waller

Thomas Almendal och Per-Erik Waller arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Thomas arbetar med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering. Per-Erik arbetar med fastighetsekonomisk rådgivning och är civilingenjör med fastighetsekonomisk inriktning från sektionen för Lantmäteri vid KTH i Stockholm och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.
Thomas: 010-212 96 50, thomas.almendal@pwc.com
Per-Erik: 010-213 30 85, per-erik.waller@pwc.com
Thomas Almendal and Per-Erik Waller works with corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Thomas: +46 10 212 96 50, thomas.almendal@pwc.com
Per-Erik: +46 10 213 30 85, per-erik.waller@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteförslagen i regeringens vårändringsbudget

För den skatteintresserade är ett tydligt vårtecken regeringens förslag till vårändringsbudget och idag presenterades denna av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Valutakursförluster vid redovisning i euro

Är det verkligen rätt att valutakursvinster och valutakursförluster på skulder i euro för bolag med redovisningsvaluta i euro inte är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Återinförande av skattereduktion för gåva – ett steg närmare

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att återinföra skattereduktion för gåva till allmännyttig verksamhet. Lagrådet ...

Läs artikeln