Kan generationsskiftesfrågan få en lösning efter valet?

pwc-bevakar-valet-social-2018-1 ‹ Tillbaka till artiklarna

Kan generationsskiftesfrågan få en lösning efter valet?Diskrimineringen av ägare till fåmansföretag som väljer att sälja företaget inom familjen, istället för till en extern köpare, bör få sin lösning efter valet. I vart fall med en alliansledd regering med indirekt stöd av Sverigedemokraterna.

Idag kan inte en ägare tillämpa den så kallade trädaregeln vid generationsskiften till någon närstående inom familjen. Regeln innebär att vinsten i bolaget efter fem kalenderårs passivitet kan tas ut till 25 procent skatt. Istället beskattas de första fem till sex miljonerna som inkomst av tjänst, upp till 60 procent skatt, och överskjutande del med 30 procent skatt. Förhållandet är djupt orättvist, missgynnar fortsatt familjeägande och var heller inte avsett av lagstiftaren. För de familjer som berörs är detta en stor fråga. I en budget är den försumbar. Detta framkommer i ett färdigt utredningsförslag som kom förra året, men som då lades på is.

Vid en hearing i Almedalen i somras som PwC ordnade med de politiska partierna framkom en enig uppfattning bland allianspartierna om att ändra detta förhållande efter valet. Denna linje har nu stöd av Sverigedemokraterna. Uppfattningen har även stöd av nuvarande regering, men Socialdemokraterna kopplar ändringen till andra justeringar av dessa så kallade 3:12-regler.

3:12-reglerna är en större fråga. Det är högst oklart vad som kommer att ske med dessa efter valet, oavsett utgång och ny regering. Sannolikt tillsätts en ny utredning. I vart fall vid en alliansregering. Alternativt gör man ingenting, mer än justerar generationsskiftesdelen. Socialdemokraterna återkommer vid fortsatt regeringsmakt sannolikt med justeringar i någon form, sannolikt innebärande en höjd beskattning i någon form. Ett sådant förslag riskerar dock åter att blockeras i riksdagen om det inte sätts in i ett större paket med förändringar.

Kommentar

Blir det en alliansledd regering efter valet finns således goda möjligheter att generationsskiftesfrågan får sin lösning. Kanske redan i höstbudgeten då ett färdigt lagförslag redan finns framtaget i den delen. Detta kan införas oberoende av tidigare föreslagna förändringar av 3:12-reglerna.

En fråga som däremot inte får sin lösning direkt efter valet är den så kallade 4-procentsregeln. Innebörden av denna är som bekant att ägare med mindre än 4 procent inte får använda sin andel av lönesumman vid beräkning av kapitalbeskattad utdelning. Denna regel diskriminerar ofta nyckelpersoner i tillväxtbolag där de köpt in sig som mindre ägare. Här saknas idag både politiskt stöd och ett alternativt förslag som kan vinna sådant stöd utan att andra försämringar av reglerna samtidigt sker. Vid en eventuell ny större översyn av 3:12-reglerna så återkommer givetvis frågan.

Vi har skrivit det förut, hösten är en bra tid för ägare till fåmansföretag att se över uttag av lön under 2018 och fundera på lämplig och möjlig utdelning under 2019. Val öppnar alltid för förändringar.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln