Kan generationsskiftesfrågan få en lösning efter valet?

pwc-bevakar-valet-social-2018-1 ‹ Tillbaka till artiklarna

Kan generationsskiftesfrågan få en lösning efter valet?Diskrimineringen av ägare till fåmansföretag som väljer att sälja företaget inom familjen, istället för till en extern köpare, bör få sin lösning efter valet. I vart fall med en alliansledd regering med indirekt stöd av Sverigedemokraterna.

Idag kan inte en ägare tillämpa den så kallade trädaregeln vid generationsskiften till någon närstående inom familjen. Regeln innebär att vinsten i bolaget efter fem kalenderårs passivitet kan tas ut till 25 procent skatt. Istället beskattas de första fem till sex miljonerna som inkomst av tjänst, upp till 60 procent skatt, och överskjutande del med 30 procent skatt. Förhållandet är djupt orättvist, missgynnar fortsatt familjeägande och var heller inte avsett av lagstiftaren. För de familjer som berörs är detta en stor fråga. I en budget är den försumbar. Detta framkommer i ett färdigt utredningsförslag som kom förra året, men som då lades på is.

Vid en hearing i Almedalen i somras som PwC ordnade med de politiska partierna framkom en enig uppfattning bland allianspartierna om att ändra detta förhållande efter valet. Denna linje har nu stöd av Sverigedemokraterna. Uppfattningen har även stöd av nuvarande regering, men Socialdemokraterna kopplar ändringen till andra justeringar av dessa så kallade 3:12-regler.

3:12-reglerna är en större fråga. Det är högst oklart vad som kommer att ske med dessa efter valet, oavsett utgång och ny regering. Sannolikt tillsätts en ny utredning. I vart fall vid en alliansregering. Alternativt gör man ingenting, mer än justerar generationsskiftesdelen. Socialdemokraterna återkommer vid fortsatt regeringsmakt sannolikt med justeringar i någon form, sannolikt innebärande en höjd beskattning i någon form. Ett sådant förslag riskerar dock åter att blockeras i riksdagen om det inte sätts in i ett större paket med förändringar.

Kommentar

Blir det en alliansledd regering efter valet finns således goda möjligheter att generationsskiftesfrågan får sin lösning. Kanske redan i höstbudgeten då ett färdigt lagförslag redan finns framtaget i den delen. Detta kan införas oberoende av tidigare föreslagna förändringar av 3:12-reglerna.

En fråga som däremot inte får sin lösning direkt efter valet är den så kallade 4-procentsregeln. Innebörden av denna är som bekant att ägare med mindre än 4 procent inte får använda sin andel av lönesumman vid beräkning av kapitalbeskattad utdelning. Denna regel diskriminerar ofta nyckelpersoner i tillväxtbolag där de köpt in sig som mindre ägare. Här saknas idag både politiskt stöd och ett alternativt förslag som kan vinna sådant stöd utan att andra försämringar av reglerna samtidigt sker. Vid en eventuell ny större översyn av 3:12-reglerna så återkommer givetvis frågan.

Vi har skrivit det förut, hösten är en bra tid för ägare till fåmansföretag att se över uttag av lön under 2018 och fundera på lämplig och möjlig utdelning under 2019. Val öppnar alltid för förändringar.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Anders Månsson and Ulrika Lundh Eriksson works at PwC’s office in Kristianstad and Gothenburg. Anders focus on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners. Ulrika works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping.
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Ulrika: +46 10 213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdrag på efterställda skulder

Avdragsförbud för ränteutgifter på efterställda skulder ska tolkas så att den del av skulderna som på grund av avtrappningen i artikel 64 ...

Läs artikeln