Partiernas skattepositioner inför valet

pwc-bevakar-valet-social-2018 ‹ Tillbaka till artiklarna

Partiernas skattepositioner inför valetPartiernas positioner i skattefrågor inför valet har nu blivit tydliga. I Dagens industris partiledarutfrågning i förra veckan kring ekonomi och näringsliv redovisades uppfattningarna bredvid varandra, som om de hade klippts ur Tax matters redovisningar under försommaren.

Främst är det personbeskattning och miljöskattefrågor som står på agendan. Några partier framhåller även företagens villkor. Varken Alliansen eller regeringen går fram med några gemensamma förslag.

Följande är kort positionerna inför de förhandlingar som stundar efter valet:

Moderaterna – Sänkt skatt på arbetsinkomster för främst låg- och medelinkomsttagare.

Kristdemokraterna – Talar allmänt om en växling mellan sänkt skatt på arbete och höjd skatt på miljöskadliga aktiviteter.

Centerpartiet – Är tydliga när det gäller goda villkor för företagen. Partiet vill se en skattereform med samma inriktning som Kristdemokraterna.

Liberalerna – Partiet är tydliga när det gäller sänkt inkomstskatt på arbete. De vill höja brytpunkten för statlig inkomstskatt från 37 000 till 43 000 kronor. Därtill vill man slopa den så kallade värnskatten.

Socialdemokraterna – Partiet har inte presenterat några breda skatteförslag.

I sitt valmanifest den 23 augusti presenterade Socialdemokraterna förslag om höjda skatter med 5 miljarder kronor, varav 3-4 miljarder kronor avser en ny bankskatt och 1-2 miljarder kronor höjd skatt på kapitalinkomster för ”de som tjänar mest”. I vilken form uttaget ska ske nämns inte, mer än att det inte är fråga om att återinföra förmögenhetsskatten eller skatt på arv och gåva eller fastighetsskatten. Syftet anges vara att ”öka legitimiteten i skattesystemet”. Finansministern har tidigare uttalat att ISK är underbeskattat. Samtidigt har Moderaterna under valrörelsen uttalat att beskattningen på ISK-konton kanske kan ses över.

Vänsterpartiet – Vill se sänkt inkomstskatt på arbete för låg- och medelinkomsttagare med upp till 40 000 kronor i månadslön. Samtidigt vill man höja skatten på kapitalinkomster.

Miljöpartiet – Har fokus på att höja olika skatter på miljö.

Sverigedemokraterna – Lägger fokus på låg- och medelinkomsttagare. Vill se en skattereform där näringslivets konkurrenskraft är styrande för att trygga välfärden.

Partierna föreslår även i olika omfattning sänkt skatt för pensionärer. Flertalet partier har utöver detta uttalat att de vill se en ny skattereform.

Kommentar

Lägger man förslagens huvudinriktningar bredvid blir de ideologiska skillnaderna tydliga. Noteras kan att Moderaterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill sänka skatten för personer med under 40 000 kronor i månadsinkomst medan Liberalerna är det enda parti som tydligt vill sänka skatten för dem med högre inkomster.

Inget av allianspartierna eller Socialdemokraterna föreslår någon förändring av skattetrycket. Socialdemokraterna har dock uttalat att detta snarare bör höjas än sänkas för att klara välfärden. Göran Persson på sin tid resonerade annorlunda. Nu vill Socialdemokraterna istället införa någon form av progressiv beskattning av kapitalinkomster riktad i första hand mot de 3 400 personer som idag har en årsinkomst över 10 miljoner kronor, varav 90 procent enligt finansministern är inkomst av kapital. Förslaget presenteras sent i valrörelsen och den slutliga utformningen ska ske i samråd med andra partier.

I övrigt kan skatteförslagen i närmast sammanfattas som just förhandlingspositioner. Men så är kanske det realiteten i årets val även när det gäller andra frågor då många säkert ser framför sig ett ganska omfattande förhandlingsarbete efter valet.

Skattefrågorna i årets valrörelse är således mer oklara än i någon av de senaste valrörelserna. Skatter som berör bostäder diskuteras inte alls. Inte heller på företagande. Kan det tala för att frågorna efter valet förs in i olika utredningar kring en ny skattereform? Oavsett regering! Återstår att se.

Liberalerna skrev på Dagens Nyheters debattsida 23 augusti att ”Regeringens förslag till ny bolagsskatt är otillräckligt. Dels riskerar den påstådda skatteväxlingen att leda till en överbeskattning och dels kommer nivån att behöva sänkas. Inom ramen för en skattereform behöver bolagsskatten sänkas till 2025”. Därtill vill de höja FoU-avdraget genom slopat tak så att detta i praktiken även omfattar större företag. Även det en framtidsfråga för Sverige.

Tax matters fortsätter att bevaka skattefrågorna inför valet.

Har du frågor om skatt?

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar