Nya regler begränsar möjligheterna att dra av räntekostnader

‹ Tillbaka till artiklarna


Vid årsskiftet träder nya regler i kraft som kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader. Förenklat innebär förslaget att negativt räntenetto får dras av upp till 30 procent av ett bolags skattemässiga EBITDA. Varje bolag i en koncern måste beräkna sitt eget avdrag; att räkna på koncernnivå ger en missvisande bild. Det finns visserligen möjlighet till kvittning av negativt räntenetto i ett bolag mot positivt räntenetto i annat koncernbolag, förutsatt att koncernbidragsrätt föreligger samt att båda företagen redovisar kvittningen öppet. Det saknas dock en generell möjlighet för ett koncernbolag att dela med sig av ett icke utnyttjat avdrag till andra koncernbolag.

Traditionellt sker skattemässig resultatutjämning inom en koncern med stöd i reglerna om koncernbidrag. Eftersom skattemässiga EBITDA beräknas efter koncernbidrag, är det inte alltid givet hur bolagen ska lämna koncernbidrag för att dels optimera ränteavdragen, dels säkerställa en effektiv skattekostnad på koncernnivå. Att hantera dessa två parametrar i ett sammanhang, kan upplevas som både krångligt och svårt.

PwC har utvecklat ett visualiseringsverktyg, som hjälper till med denna analys. Verktyget visualiserar på ett enkelt sätt hur avdragsutrymmet ser ut för varje bolag i koncernen och vad som kan behöva göras för att optimera ränteavdraget på koncernnivå.

Vill du veta mer om verktyget? Kontakta gärna oss.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Constantina Boberg

Constantina Boberg

Constantina Boberg arbetar på PwC:s kontor i Uppsala med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag.
010-212 66 64
Constantina Boberg works at PwC's office in Uppsala, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 212 66 64

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln