Nya regler begränsar möjligheterna att dra av räntekostnader

‹ Tillbaka till artiklarna


Vid årsskiftet träder nya regler i kraft som kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader. Förenklat innebär förslaget att negativt räntenetto får dras av upp till 30 procent av ett bolags skattemässiga EBITDA. Varje bolag i en koncern måste beräkna sitt eget avdrag; att räkna på koncernnivå ger en missvisande bild. Det finns visserligen möjlighet till kvittning av negativt räntenetto i ett bolag mot positivt räntenetto i annat koncernbolag, förutsatt att koncernbidragsrätt föreligger samt att båda företagen redovisar kvittningen öppet. Det saknas dock en generell möjlighet för ett koncernbolag att dela med sig av ett icke utnyttjat avdrag till andra koncernbolag.

Traditionellt sker skattemässig resultatutjämning inom en koncern med stöd i reglerna om koncernbidrag. Eftersom skattemässiga EBITDA beräknas efter koncernbidrag, är det inte alltid givet hur bolagen ska lämna koncernbidrag för att dels optimera ränteavdragen, dels säkerställa en effektiv skattekostnad på koncernnivå. Att hantera dessa två parametrar i ett sammanhang, kan upplevas som både krångligt och svårt.

PwC har utvecklat ett visualiseringsverktyg, som hjälper till med denna analys. Verktyget visualiserar på ett enkelt sätt hur avdragsutrymmet ser ut för varje bolag i koncernen och vad som kan behöva göras för att optimera ränteavdraget på koncernnivå.

Vill du veta mer om verktyget? Kontakta gärna oss.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Constantina Boberg

Constantina Boberg

Constantina Boberg arbetar på PwC:s kontor i Uppsala med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag.
010-212 66 64
Constantina Boberg works at PwC's office in Uppsala, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 212 66 64

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln