Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Nya regler begränsar möjligheterna att dra av räntekostnader

Av Constantina Boberg, 13 november 2018

Vid årsskiftet träder nya regler i kraft som kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader. Förenklat innebär förslaget att negativt räntenetto får dras av upp till 30 procent av ett bolags skattemässiga EBITDA. Varje bolag i en koncern måste beräkna sitt eget avdrag; att räkna på koncernnivå ger en missvisande bild. Det finns visserligen möjlighet till kvittning av negativt räntenetto i ett bolag mot positivt räntenetto i annat koncernbolag, förutsatt att koncernbidragsrätt föreligger samt att båda företagen redovisar kvittningen öppet. Det saknas dock en generell möjlighet för ett koncernbolag att dela med sig av ett icke utnyttjat avdrag till andra koncernbolag.

Traditionellt sker skattemässig resultatutjämning inom en koncern med stöd i reglerna om koncernbidrag. Eftersom skattemässiga EBITDA beräknas efter koncernbidrag, är det inte alltid givet hur bolagen ska lämna koncernbidrag för att dels optimera ränteavdragen, dels säkerställa en effektiv skattekostnad på koncernnivå. Att hantera dessa två parametrar i ett sammanhang, kan upplevas som både krångligt och svårt.

PwC har utvecklat ett visualiseringsverktyg, som hjälper till med denna analys. Verktyget visualiserar på ett enkelt sätt hur avdragsutrymmet ser ut för varje bolag i koncernen och vad som kan behöva göras för att optimera ränteavdraget på koncernnivå.

Vill du veta mer om verktyget? Kontakta gärna oss.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Constantina Boberg

Constantina Boberg
Constantina Boberg arbetar på PwC:s kontor i Uppsala med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag.
010-212 66 64
Constantina Boberg works at PwC's office in Uppsala, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 212 66 64

constantina.boberg@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.