<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kristdemokraterna till val på sänkt skatt för pensionärer

pwc-bevakar-valet-social-2018-1 ‹ Tillbaka till artiklarna

I 2010 års val tog Kristdemokraterna strid för äldre med låga inkomster som drabbades av hög fastighetsskatt när grannar sålde dyrt. Striden blev framgångsrik för partiet och fastighetsskatten avskaffades, trots att egentligen inget annat parti ville det. I årets val driver partiet främst sänkt skatt för pensionärer. För att ha möjlighet att lyckas i denna fråga krävs det till att börja med att partiet blir kvar i riksdagen.

Följande är de skattefrågor som partiet driver med inriktning på företag och dess ägare:

 • Dubbelt jobbskatteavdrag för unga under 25 år, de som tagit examen innan de fyllt 25 år samt för nyanlända under deras första fem år i Sverige liksom för personer som kommer från långvarig arbetslöshet. I övrigt vill partiet höja brytpunkten för den statliga inkomstskatten och på sikt slopa värnskatten, utan närmare preciseringar. Prioriterat är dock fortsatta inkomstskattesänkningar med inriktning på låg- och medelinkomsttagare samt pensionärer.
 • Partiet vill avskaffa fastighetstaxeringen av boende ”för att undanröja hotet om en ny statlig fastighetsskatt”.
 • Kapitalvinstskatt på boende ska betalas först när man inte längre äger någon bostad.
 • Partiet vill förbättra företagsklimatet genom ”sänkta avgifter för företagen”. Detta inrymmer en särskild sänkning av arbetsgivaravgiften för unga upp till 22 år.
 • Grön skatteväxling är partiets ”skattereform”. Det innebär höjd skatt på miljöförstörande verksamhet och sänkt skatt på arbete och pensioner. Bland annat vill partiet se en råvaruskatt på icke återvunna textilier, en plastpåseskatt på 1 krona per påse och en skatt på förbränning av osorterade sopor liksom höjd skatt på torv och diesel inom gruvindustrin.
 • Partiet vill utveckla RUT till att omfatta fler tjänster och även höja taket för ersättningen från 25 000 till 75 000 kronor.
 • När det gäller civilsamhället vill partiet återinföra avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer.
 • Pensionärer ska ha samma beskattning som löntagare.
 • Föräldrar med barn under 18 år ska få en skattesänkning med 500 kronor per månad och förälder.
 • Partiet vill ”se över 3:12-reglerna i syfte att täppa till orimliga skattefördelar”.
 • Skatten på solenergi bör avskaffas.
 • Partiet vill se över de olika momsnivåerna på varor och tjänster och är inte främmande för en sammantagen höjning av momsen.

Kommentar

Sammantaget känns det som att Kristdemokraterna har en tendens att förlora sig i detaljer när det gäller skatterna. De stora dragen saknas. Skattesystemet skulle med partiets förslag bli än mer av det lapptäcke som många menar att det åter blivit.

När det gäller synen på inkomstskatten på arbete ligger partiet nära Moderaterna. Enligt aktuella opinionsmätningar ser partiet ut att verkligen få kämpa för att behålla sin plats i riksdagen, kommer detta leda till att man i större utsträckning kommer att försöka profilera sig i skattefrågorna?

Det bör noteras att partiet även avgivit en partimotion som svar på regeringens budgetproposition i höstas. I denna finns ännu fler detaljerade skattefrågor som inte i detalj överensstämmer med den valplattform som finns på partiets hemsida.

Möjlighet att ställa förtydligande frågor kring hur partiet ser på skattefrågorna inför valet kommer att finnas på PwC:s skatteseminarium i Almedalen den 3 juli klockan 09.00-11.00 på Hästgatan 9. Välkomna!

Läs mer om vårt seminarium på PwC Almedalen 2018.

Har du frågor om skatt?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar