Övergångsbudget utan reformer

Övergångsbudget utan reformer ‹ Tillbaka till artiklarna

Den sittande socialdemokratiska övergångsregeringen presenterade idag sin budget för 2019, höstbudgeten. Det är som väntat en budget helt utan skattereformer. Undantaget är pensionärer med lite högre pensioner som kommer att få sänkt skatt nästa år.Totalt sänks pensionärsskatten med fyra miljarder kronor. Där bedömer finansminister Magdalena Andersson att det finns ett brett stöd i riksdagen. Den 12 december fattas beslut om budgeten.

På grund av det osäkra parlamentariska läget läggs inga skatteförslag i övrigt. Redan fattade beslut och ändringar som följer av nu gällande regler fullföljs givetvis. Nya skatteregler måste träda i kraft vid ett årsskifte för att bli gällande under året. Som vi har skrivit tidigare måste därför beslut i sådana frågor fattas innan årsskiftet. År 2019 riskerar därför att bli ett förlorat år för den som vill se reformer.

En joker i sammanhanget är den egna budgetmotion som Moderaterna säger att de ska lägga fram för 2019. Senast den 30 november måste en sådan läggas fram för att hinna behandlas i riksdagen. Denna kan tänkas få stöd av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Beroende på utformning kan den även få stöd av Centerpartiet och Liberalerna. Dessa partier som vid en regering som även skulle inrymma Socialdemokraterna, kanske hellre regerar på en budget baserad på alliansförslag än med den budget som övergångsregeringen nu har lagt? Att en regering regerat på oppositionens budget har hänt förr. Även om Centerpartiet och Liberalerna lägger ner sina röster kan en budget på Moderaternas förslag vinna om den får stöd av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Moderaterna har också sagt att man nu är öppen för en successiv avveckling av värnskatten. En skatt som Liberalerna ville slopa i valrörelsen.

Passar inte galoscherna en ny regering kan denna lägga fram en ändringsbudget. Det kan ske före vårpropositionen. En ändringsbudget kan dock inte innehålla några förändringar av inkomstskatten för 2019.

Kommentar

Den största skatteändringen för 2019 blir alltså den redan beslutade ändrade företagsbeskattningen som vi skrivit om under året. Just nu pågår diskussioner med Skatteverket om innehållet i olika tillämpningsföreskrifter kring ränteavdragsbegränsningarna.

När det gäller innehållet i en budgetmotion från Moderaterna baserad på alliansförslag vill vi erinra om att Alliansen lovat att ändra den regel som idag diskriminerar och försvårar generationsskiften inom familjen i fåmansföretag. Här finns färdig lagtext att lyfta in i en budgetmotion. Det är heller ingen ekonomisk fråga. Här får vi se om löftet till familjeföretagen från i somras hålls. Det blir naturligtvis också intressant att se hur en sådan motion, och dess eventuella antagande i riksdagen, påverkar regeringsbildningen. Utspelet om successivt sänkt marginalskatt förefaller vara en tämligen tydlig invit till Liberalerna. Det politiska spelet i Sverige fortsätter onekligen.

Har du frågor om skatt?

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar