<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Få tydliga besked från Miljöpartiet i skattefrågor inför valet

pwc-bevakar-valet-social-2018 ‹ Tillbaka till artiklarna

Miljöpartiet styrs av en grundläggande princip inom beskattningen, grön skatteväxling. Med det menar partiet kort att höja skatter på olika miljöförstörande ageranden och främja sådant som man anser miljömässigt hållbart. I utbyte kan och ska skatten på småföretagande och arbete sänkas. Under sin tid som regeringsparti har Miljöpartiet bland annat drivit fram den nyligen införda flygskatten och bonus-malus som bland annat innebär skattehöjningar för bilar med höga utsläpp samt höjda bensin- och dieselskatter.

I övriga skattefrågor redovisas inga ståndpunkter i partiets valplattform inför valet.

För den som vill fördjupa sig i ekonomi och skatter hänvisas dels till regeringens budget för 2017/2018 och going forward till Miljöpartiets klimatfärdplan. I den senare finns en rad förslag i mindre frågor och av detaljkaraktär. Dessa bildar den helhet som sammanfattas ovan.

För att stimulera till en mer cirkulär ekonomi nämns i färdplanen bland annat ett så kallat hyber-avdrag vilket innebär att hyrtjänster, försäljning av begagnade varor och reparationer ska göras billigare. 

Kommentar

Miljöpartiet ingår i regeringen, det kan vara förklaringen till att partiet inte redovisar en tydligare politik för företag och ägare då man antagligen anser sig vilja fortsätta på den inslagna vägen. Eller så vill man förbli ett enfrågeparti med fullt fokus på miljöfrågorna. Frågan är om ett miljöparti i opposition hade haft mer innovativa och offensiva skatteförslag med tydligt fokus på att gynna en positiv miljöpåverkan?

Även det andra regeringspartiet, Socialdemokraterna, redovisar få förslag inför valet. Istället hänvisas till det regeringen gjort under mandatperioden och att ekonomin i landet är god. Detta är ofta en sittande regerings lott. Frågan är om detta är en valvinnande politik?

Under Almedalsveckan, tisdagen den 3 juli klockan 09.00-11.00, håller vi en utfrågning med talespersoner från varje parti. Välkomna de som har vägarna förbi Hästgatan 9, några kvarter upp från Donners Plats!

Läs mer om vårt seminarium på PwC i Almedalen 2018.

Har du frågor om skatt?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar