Läs artikeln

BEPS – Nya förslag gällande definitionen av fast driftställe

Slutrapporten för action 7, ”Preventing the Artificial Avoidance of PE status” är det tredje dokumentet avseende fasta driftställen inom ...

Läs artikeln
Dela