<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Senaste artiklarna

Läs artikeln

Skatt på ESG-agendan - fyra sätt att skapa förtroende

Det blir alltmer tydligt att skatt borde vara en självklar del av företags hållbarhetsarbete och att det bör finnas med på ESG-agendan. I ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt rättsfall om mellanbanksavgifter och moms

Högsta förvaltningsdomstolen har nu slagit fast att så kallade mellanbanksavgifter utgör omsättning enligt momslagen. Parter som är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bristande förberedelse för internationell skatteförändring

En ny lägstanivå för bolagsskatter rycker allt närmare, men bolag med internationell verksamhet är inte förberedda för omställningen. Det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lättare att uppfylla lönekravet om du växlar bilförmån till lön

Du som delägare i fåmansbolag kan behöva se över hur stor lön du ska ta ut för att kunna uppfylla lönekravet vid beräkning av lågbeskattat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Energiskatt - nytt förhandsbesked om skattebefrielse för industriell verksamhet

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked (diarienummer 3-21/I) bland annat tagit ställning till frågan om en verksamhet måste vara ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till förenkling av kemikalieskatten

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag att förenkla skatten på kemikalier i viss elektronik. Promemorian är ute på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattefunktionens utmaningar - efterlevnad av regelförändringar och transparenskrav

Skatt har de senaste åren blivit en alltmer viktig fråga för såväl skattemyndigheter, internationella organisationer och andra intressenter ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fortsatt stöd vid korttidsarbete

Under pandemin har det varit möjligt för svenska arbetsgivare att ansöka om stöd för korttidsarbete, vilket har inneburit att anställda går ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Detaljerna kring krisstöden till företagen så gott som klara

I samband med att regeringen meddelar borttagandet av restriktioner, kommer nu de efterlängtade möjligheterna till mer krisstöd till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förändrat rättsläge avseende moms på kontrollavgifter vid parkering

EU-domstolen har i mål C-90/20 funnit att ett parkeringsbolag som tar ut kontrollavgifter för överträdelse av parkeringsföreskrifter på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrätten skärper kraven på avdragsrätt för moms vid förvärv av dotterbolagsaktier

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål underkänt rätt till momsavdrag för kostnader i samband med förvärv av en koncern via förvärv av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD publicerar nya riktlinjer för internprissättning

I ljuset av Base Erosion and profit shifting (BEPS) projektet har organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) publicerat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Klargörande från HFD: Andelar i ett bolag på Jersey kan utgöra näringsbetingade andelar

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar att ett bolag på Jersey motsvarar ett svenskt aktiebolag och ska även anses vara ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt energiskatt på bensin och diesel från den första maj 2022

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att regeringen ska återkomma med ett lagförslag om sänkt energiskatt på bensin och diesel. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur ser framtidens skattefunktion ut?

Skattefunktionen brukar uppleva en hektiskt tid under årets första månader för att hinna med att hantera områden som skatterapporteringar, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PRI publicerar rapport med fokus på en hållbar skattepolicy

PRI är ett nätverk bestående av investerare som med stöd av FN arbetar för att främja hållbara investeringar. Nu har PRI publicerat sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

ATAD 3 direktivet publicerat

EU-kommissionen presenterade den 22 december 2021 sitt förslag till direktiv om att förebygga missbruk av skalbolag för skatteändamål. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utökad Intrastat-rapportering 2022 - det här behöver du veta

Företag som rapporterar utförsel av varor till Intrastat kommer framöver att behöva deklarera fler uppgifter till SCB, bland annat om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD publicerar modellregler för implementeringen av “Pillar 2”

Tax matters rapporterade tidigare om OECD/G20:s så kallade blueprints och gemensam överenskommelse när det gäller “Pillar 1” och “Pillar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade skatteregler vid tillfälliga anställningar

Regeringen har beslutat att skattereglerna vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort ska förenklas för att undvika att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Krisstöd till företag förlängs med start från december

Flera sektorer har den senaste tiden indikerat på behov av någon form av omställningsstöd med anledning av den ökande smittspridningen och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2021: Tax matters önskar God Helg!

Så var det slutet av december igen och Tax matters vill önska dig en riktigt god helg! Under året har intresset varit stort för såväl ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Även 2019 års riktade ränteavdragsregler strider mot EU-rätten i vissa fall

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser att det är oförenligt med EU-rätten att neka avdrag för räntebetalning till bolag i annat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss avseende förslaget till ändring om underskottsreglerna

I juni 2021 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett mål där tillämpning av skatteflyktslagen underkändes på ett förfarande med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2021: Vad händer egentligen i skattepolitiken 2022?

Nu börjar året närma sig sitt slut. Hösten 2021 har varit minst sagt turbulent på regeringsfronten. Till sist stod det klart att Magdalena ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsavdrag för julgåvor och julbord till anställda och kunder - detta gäller 2021

I slutet av året passar många företag på att visa sin tacksamhet mot sina anställda eller kunder genom att ge en julgåva eller bjuda på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Köpoptioner behåller sin karaktär som värdepapper trots återköpsklausul

Villkor om återköp vid avslutad anställning förtar inte en köpoptions karaktär som värdepapper enligt Högsta Förvaltningsdomstolen. Därmed ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny gemensam statsbudget från M, KD och SD - så här ser skatteförslagen ut

Den statsbudget från M, KD och SD som riksdagen röstade igenom den 25 november 2021 utgår från regeringens budgetförslag, som vi redogjort ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kommunen som byggföretag - hur ska momsen hanteras?

Skatteverket har i ett nyligen publicerat ställningstagande ansett att kommuner kan vara byggföretag om de säljer byggtjänster. I dessa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Generösare regler för kvalificerade personaloptioner - del av regeringens budgetproposition

Finansdepartementet kom med ett förslag i slutet av 2020 om generösare regler för kvalificerade personaloptioner. Förslaget finns nu även ...

Läs artikeln
Dela