Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Transfer pricing – rättsfall i Ryssland visar på vikten av dokumentation

Av Erik Koponen och Irina Timoshenko, 12 maj 2017

Transfer pricing i ryssland visar på vikten av dokumentationEtt ryskt bolag blev skyldigt att betala ytterligare skatt och straffavgifter i Ryssland då de inte inkommit med internprissättningsdokumentation eller annat stöd för applicerad prissättningsmetod trots skattemyndighetens begäran. Rättsfallet påvisade också att oberoende företag i vissa fall kan betraktas som företag i intressegemenskap.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

5 snabba frågor om klassificering och jämkning

Av Maya Lundin och Christian Gottfries, 9 maj 2017

Varför ska man göra en klassificering av sina investeringskostnader i näringsfastigheter och hur hänger den ihop med momsen? Lyssna till Maya Lundin och Christian Gottfries, skatterådgivare på PwC, när de förklarar hur man går tillväga och varför det är viktigt att uppdatera jämkningshandlingen löpande.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Tax matters – följ vår skatteblogg på engelska!

Av Anders Assarson, 5 maj 2017

PwC-skatteradgivning-Chat-Bubbles-solid_0002_burgundy.pngJobbar du internationellt och vill ha tillgång till vad som händer inom skatteområdet på engelska? Kanske vill du dela informationen med utländska kollegor, personer i ditt globala nätverk eller kunder som påverkas av Sveriges skatteregler. Då kan du följa Tax matters på engelska!

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Så blir dagens skattefunktion en strategisk tillgång för företaget

Av Kim Jokinen och Tove Palm, 21 april 2017

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngDen prisbelönta ledarskapstidningen strategy+business har publicerat en artikel som är baserad på PwC:s rapportserie – Tax Function of the Future. I rapportserien utforskas framtidens skattefunktioner och metoder för hur dagens skattefunktion måste förändras för att utgöra en strategisk tillgång i företagens framtida affärsverksamhet.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Paketeringsutredningen – vad händer nu?

Av Knut Fogelfors, 20 april 2017

PwC-skatteradgivning-Clock-2-solid_0001_maroon.pngDen 30 mars offentliggjordes den så kallade paketeringsutredningen. I korthet innebär förslaget att den skattebörda som träffar direkta fastighetsavyttringar också ska drabba indirekta fastighetsavyttringar.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få förändringar på skatteområdet i vårpropositionen 2017

Av Björn Ahnqvist, 18 april 2017

PwC-skatteradgivning-Ban_orange.pngIdag presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Regeringen slår an på den tidigare inslagna linjen om ”Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid”.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Sponsring för ideell sektor – nu har lagrådsremissen kommit

Av Kristina Lundqvist, 12 april 2017

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngFinansdepartementet lämnade i höstas två förslag för ideell sektor: ersättning för upplåtelse av rättigheter i samband med främjandet av allmännyttiga ändamål ska undantas från beskattning, och ändrad tillämpning av fullföljdskravet för kollektivavtalsstiftelser. Remissinstanserna är positiva till båda förslagen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ändrade regler för fastighetsägare – en analys

Av Peter Lindstrand, 10 april 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngPaketeringsutredningen presenterade sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare den 30 mars. Mindre än en vecka senare annonserade regeringen att ytterligare konsekvensanalys krävs. Man sade också att förslagen inte är aktuella i den kommande höstbudgeten. Idag har dock utredningen i sin helhet gått ut på remiss med sista svarsdag den 14 augusti 2017. Här följer en analys av förslagen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Spelmarknaden i Sverige regleras och en spelskatt införs

Av Magdalena Bartels, 10 april 2017

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.pngRegeringen begärde 2015 att en utredning skulle tillsättas gällande hur en ny reglering av den svenska spelmarknaden skulle kunna utformas via ett licenssystem, istället för spelmonopolet som den nuvarande lagstiftningen bygger på.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ömsesidig överenskommelse har bedömts bindande gentemot lokala myndigheter

Av Pär Magnus Wiséen och Emiliha Ferrão, 6 april 2017

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngEn kanadensisk domstol har nyligen fastställt i dom att en ömsesidig överenskommelse mellan två kompetenta myndigheter har bindande verkan och därmed begränsar möjligheten för senare myndighetsbeslut i samma fråga.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.