<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

‹ Tillbaka till artiklarna

 

Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar på behovet av en skattereform nu ett par år senare och hur påverkar coronakrisen framtidens skatter? Svaren på frågorna får du i det femte avsnittet i serien Jakten på den försvunna skattereformen.

Enligt Joar Forssell så råder det inga tvivel om att samtliga punkter i januariöverenskommelsen måste uppfyllas och då självklart även skattereformen. Joar menar också att argumenten för en skattereform har ökat i och med coronakrisen. De större strukturreformer som det har funnits behov av sedan tidigare, behöver helt enkelt komma på plats fortare nu och där ingår bland annat en större skattereform. 

Han tycker inte  att finansministern har drivit frågan om en skattereform tillräckligt tydligt och inte heller varit öppen för diskussioner. Joar vill gärna se ett mycket mer öppet angreppssätt med fokus på den utmaningen med att skattesystemet är för komplicerat och svårt att överblicka.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Jakten på den försvunna skattereformen

Under våren 2020 intervjuar vi relevanta personer om deras syn på den skattereform som utlovats i samband med januariöverenskommelsen. Detta är del fem i den intervjuserien. Här är tidigare avsnitt.

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig för Tax på PwC Sverige och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Kontakt: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nedsättning av moms vid återbäring i senare led

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom fastställt Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked om att ett bolag inte har rätt till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Expertskatt möjligt även vid begränsat arbete i Sverige

Ett nytt rättsfall från Kammarrätten bekräftar att expertskatt är möjligt att erhålla även för begränsat skattskyldig individ. Kammarrätten ...

Läs artikeln